Skriv på vårt upprop!

Vi vill att våra
politiker ska

Att sätta klimatet främst betyder att prioritera klimatet i alla politiska beslut och inom alla partier. Vi behöver också skärpa Sveriges klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver och Parisavtalet.

Vårt krav: Sveriges klimatmål måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet. Redan år 2030 måste vi vara nere på nära noll utsläpp av växthusgaser. Det betyder att utsläppen nu måste minska med minst 10 procent per år.

Det måste bli svårt att göra fel. Därför behöver vi genom skatteväxling, styrmedel och andra åtgärder se till att klimatvänliga lösningar och produkter blir billigare och mer lättillgängliga, och fasa ut klimatförstörande produkter och tjänster. Det måste också finnas tydlig konsumentinformation om koldioxidavtrycken från produkter, tjänster och företag. Det kan exempelvis göras genom konsumentkampanjer och olika certifieringar.

Vårt krav: Inför ett kompletterande konsumtionsmål för att få ner utsläppen som vi orsakar i andra länder genom vår konsumtion. Genom att införa ett mål får vi bättre koll på hela vårt klimatavtryck och kan introducera åtgärder för att minska dessa.

Genom att ta fullt ansvar för våra utsläpp både hemma och utomlands, sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver och snabba på klimatomställningen kan Sverige visa andra att det går och driva på internationellt. Dessutom kan vi då exportera smarta fossilfria lösningar och teknologier och därmed bidra till fler gröna jobb, ökad konkurrenskraft och minskade utsläpp utomlands. Sverige kan också bli världsledande genom att storsatsa på folkbildning och informationsinsatser riktade till allmänheten och utbildningsinstanser, exempelvis i våra skolor.

Vårt krav: Storsatsa på folkbildande insatser med en speciell fokus på skolans roll i klimatomställningen. Se över hur barn med klimatoro ska stöttas och hur vi ser till att undervisning om klimatkrisen och klimatomställningen blir världsledande.

Din underskrift spelar roll! Genom att vara många blir vi inbjudna till möten med ministrar och politiker där vi för fram barnens perspektiv. Många underskrifter visar att vi är en kraft att räkna med.
När du skriver på ställer du dig bakom våra krav och bekräftar att vi får behandla dina uppgifter enligt vår integritetspolicy. Du godkänner också att du får vårt nyhetsbrev. Du kan enkelt avsluta prenumerationen när du vill.
0
har skrivit på

Prata med barn
om klimatet

Känner ditt barn oro inför framtiden? Vi har tagit fram ett stöd för dig så att du kan prata med ditt barn om klimatet.

Prata med barn
om klimatet

Känner ditt barn oro inför framtiden? Vi har tagit fram ett stöd för dig så att du kan prata med ditt barn om klimatet.

Ge ett bidrag

Våra barns klimat drivs till största delen av vanliga föräldrar som engagerar sig på sin fritid. För att nå ut och påverka klimatpolitiken är vi helt beroende av ditt stöd.

1232680569

Följ oss i sociala medier

Vi påverkar politiken genom att vara många. Följ oss på sociala medier och bidra till att få med fler på tåget.

Bidra med din tid

Våra barns klimat drivs till största delen av vanliga föräldrar som engagerar sig på sin fritid. Vill du vara med? Alla kunskaper och färdigheter är välkomna hos oss! Hör av dig till oss och berätta vad du vill bidra med!

Har du en idé?

Vi vill gärna höra dina idéer om hur vi kan åstadkomma en politik som tar klimatmålen på allvar. Hör av dig!