Hur du kan prata med barn om klimatet

En kort utbildning som ger dig kunskap om hur barn påverkas av klimatkrisen och hur du kan prata om frågan med ett barn nära dig.

I tre korta moduler får du information och tips om hur du kan gå tillväga för att öppna och hålla en klimatdialog, vilket är en viktig del i att hjälpa barn att hantera information om klimatkrisen.

– Modul 1: Rusta dig själv

– Modul 2: Prata med barn om klimatet

– Modul 3: Agera

Modul 1: Rusta dig själv

Modul 2: Prata med barn om klimatet

I denna andra modul kommer du få lära dig om varför det är viktigt att prata med barn om klimatet och några olika sätt du kan gå tillväga för att öppna och hålla en konversation med barn omkring dig.

Lektioner

Reflektera! Förhandsgranska Varför behöver vi prata om klimatet? Förhandsgranska Ta snacket! Förhandsgranska Fallgropar – vad ska du inte göra? Känslor som uppstår Nästa steg Förhandsgranska Sammanfattning modul 2: Prata med barn Avslutning Förhandsgranska

Modul 3: Agera