Foto: Maja Säfström

Framtidens jobb!

Tillsammans med Klimatklubben har vi tagit fram en lista på 101 yrken som kommer att spela viktiga roller i samhället efter omställningen. Listan baseras på förslag från Klimatklubbens medlemmar och våra följare, samt en expertjury som tillsammans med våra talespersoner gjort urvalet. I juryn sitter:

Läs korta intervjuer med alla jurydeltagare här!

101 framtidsjobb - hela listan

YRKEN INOM NATUR

1. Miljörättsadvokat
När vi ska vända världen rätt behövs specialkompetens i naturens rättigheter. Det behövs bred kunskap om hur man tar sig an storskalig miljöförstöring, så kallad ekocid, och områden som blivit förorenade, hav som drabbats av oljespill och djur som fått sitt habitat skövlat.

2. Odlingskonsult / kommunal odlingsrådgivare
Person som hjälper bönder bli mer hållbara, koordinera växelbruk mellan olika gårdar, hjälper till med implementering av regenerativt jordbruk och hittar sätt att minska klimatpåverkan från gårdar. En kommunal odlingsrådgivare liknar dagens energirådgivare, en tjänsteman som kan hjälpa privatpersoner, skolor och förskolor med odlingskompetens.

3. Trädgårdsmästare
Med fokus på mästare. Hur kan en trädgård bidra till biologisk mångfald, vilken typ av buskar ska planteras – och varför? En yrkesroll som förstår ekosystemen och dess roll i det hållbara samhället.

4. Trädekonom
Ekonomer som är experter på att räkna ut den samhällsekonomiska vinst som bevarande av trädstrukturer och plantering av nya trädstrukturer bidrar till.

5. Skolträdgårdsanläggare
Framtidens (och samtidens) förskolor och skolor har egna trädgårdar som en viktig lärandemiljö. Här skapas en medveten generation med värdefulla kunskaper  – och bidrar samtidigt till matproduktion.

6. Skogs- och stadsträdgårdsodlingskonsult
I framtiden blir fler ytor odlingsbara (även vertikala) och även små ytor kan göras tillgängliga för skyddade arter. Tänk fågelholkar fast för andra sorters djur, insekter och växer.

7. Skoglig mångbrukskonsult
Hur ska skogen användas? Och till vad?  En skoglig mångbrukskonsult hjälper skogsägare att bruka sina skogar för en mångfald av produkter samtidigt som skogen får vara skog.

8. Permakulturdesigner
Permakultur är het snackis när allt fler vill odla hållbart. I framtiden kommer det finnas ett stort behov av permakulturdesigners som förstår och kan tillämpa systemtänkande i praktiken för att designa mänskliga verksamheter i harmoni med naturen, från hushållsskala till stadsplanering.

9. Pastoralist / herde och andra livsmedelsförsörjande ekosystemvitaliserare
Regenerativa betessystem kommer att vara en viktig del av framtidens matproduktion.

10. Naturvårdsbiolog / naturvårdshandläggare
Naturvård är av yttersta vikt, och med det ökade behovet. En naturvårdsbiolog eller naturvårdshandläggare jobbar med biologisk mångfald-managing.

11. Ekologisk mikrobiolog
Yrkeskategori som utforskar kända och ännu okända mycket små organismer, och hur dessa påverkar flöden av näringsämnen i biosfären.

12. Havsplastingenjör
Det är dags att städa haven, och ringa in expertis som hittar lösningar på uppsamling, återvinning och nedbrytning av havsplast.

13. Fetveds-timmerman / timmerman
Ett yrke av rätta virket! En yrkeskategori som odlar, preparerar och väljer ut riktigt hållbart virke från hållbart skogsbruk. Timmerman är inget nytt yrke – långt ifrån. Men viktigt när vi ska återbruka och laga det vi har, och bygga mer med trä.

14. Eko-regenererare
Vi människor är beroende av intakta ekosystem, och här krävs yrken som återställer naturliga ekosystem.

15. Djur- och natur-kommunikatör
Just nu är människans röst den enda som ”räknas”. Men vi är som bekant fler på den här planeten och det behövs yrken som för djurens och naturens talan i beslut om skog, mark, vatten, luft och berganvändning.

16. Biologisk mångfald-skötare
Hur står det till med kommunens och regionens offentliga ytor? En biologisk mångfald-skötare ser till att skog och mark gynnar den biologiska mångfalden inom kommun och region, och planerar de offentliga ytorna så de kan vara gynnsamma för fler än människor.

Många repetitiva arbetsuppgifter kommer att automatiseras via successiva förändringar i de datasystem vi använder. Mänskliga experter kommer att behövas för att övervaka tekniken eller kommunicera dess funktionalitet, samt för att hantera misstag och bemöta människor som överklagar beslut som den har fattat

- Emma Engström, IFFS

YRKEN INOM MAT

17. Aquaponibonde
Hållbar och lokal matproduktion kommer öka (och säkras) i framtiden och genom lokala aquaponibönder. Alltså bönder som bedriver sammanlänkade matproduktion: odlar exempelvis fisk, skaldjur eller alger och använder vattnet i hydroponisk odling.

18. Högteknologisk bonde
Det är dags att affärsutveckla jordbruket. En högteknologisk bonde – som tar tekniken och regenerativa lantbruksrådgivare till hjälp – blir en  magisk match. Avgörande för att svenska bönder.

19. Algodlare
Alger har många fördelar, är snabbväxande och kan användas som inom matindustrin.

20. Labbodlare av kött
I framtiden äter vi radikalt mycket mindre kött, och när vi väl äter kött så väljer vi svenskt naturbeteskött, vilt och exklusivt labb-kött. Alltså där man tagit ut celler från ett djur och odlar kött i labb.

21. Industriell matavfallskomposterare
Där ”riktig” jord kan skapas av matavfall / trädgårds av avfall från hem och företag. Viktigt att inte framtida jord förorenas med plast eller hamnar i brännbart/deponi på grund av okunskap. Jord kan sedan säljas tillbaka för små och storskaliga hemmaodlingar.

22. Vego-coach
För att få fler restauranger, caféer och skolmatsalar att laga god, klimatanpassad mat krävs inspiration, mätningar och kunskap.

23. Matsvinns-koordinator
Ser till att optimera resurserna inom kommun, skola och förskola, med uppgift att minska matsvinnet.

24. Torghandlare
I framtiden blir torgen – dit cykelvägar och kollektivtrafik når – återigen en handelsplats för lokalproducerade grödor. Reko-ringar 2.0!

YRKEN INOM FÖRNYBAR ENERGI

25. Vind- och solkrafttekniker, installatör och rådgivare
När energiförsörjningen ska utvecklas och anpassas behövs specialkompetens både för privatpersoner och samhälle.

26. Elkraftingenjör
Här finns ett omättligt behov lång tid framöver.

27. Energilagring-konsulent
Att producera och lagra energi blir allt mer väsentligt eftersom den förnybara energitillförseln är intermittent. Med andra ord: Vi behöver lagra energi för att undvika glapp mellan behov och tillgång. Solen lyser som bekant inte alltid när behovet av energi är som störst, och vinden behagar inte alltid blåsa.

Det blir viktigare i framtiden att lära sig hantverk inom olika områden, oavsett om det är som konsult eller byggnadsvårdare. Vi kommer att se ett uppsving för personer som verkligen kan saker på djupet och börja förakta människor som pratar om omställning eller möjligheter istället för att visa vad de lärt sig

- Per Grankvist, Viable Cities

YRKEN INOM CIRKULÄR- OCH DELNINGSEKONOMI

28. Cirkulerings-strateg
Yrkeskategori vars roll är att hitta nya, cirkulära affärer inom linjära affärsmodeller. Bör finnas på varje företag.

29. Material- och återbruksmäklare
En ny sorts mäklare ser dagens ljus! En mäklare som parar ihop befintliga resurser, material och saker med behov, utan nyproduktion, inom exempelvis renovering och nybyggnation.

30. Hantverkare och återbruksdesigner/redesigner
Så specialiserade att de blir för svåra för AI:n.

31. Omställningscoach / konsult och livsstilsomställare
Hur bantas klimatavtrycken ner till hållbara nivåer? Coacher, konsulter och omställare hjälper och rådger personer så de kan sänka sina utsläpp, leva inom planetens gränser och i linje med sina värderingar.

32. Kollektivboende-matchmaker
Kopplar samman människor som letar nytt boende utifrån såväl behov som intressen och värderingar, för att optimera bostadsmarknaden inte minst när det gäller social hållbarhet.

33. Delnings-agent / samordnare
Gör det lätt att välja rätt, minimerar risker och skapar tillit och trygghet hos delare/användare. Kan finnas hos såväl kommun, region och företag.

34. Bya/kommun-influencer
Var kan man leva hållbart? Var finns den friskaste luften? Vilken kommun gör det enkelt för medborgarna att sänka sina utsläpp? Det kommer bli en fråga om konkurrens. Och en viktig spelare är influencers som inom varje kommun lyfter fram fördelarna med kommunen för att locka folk till kommunen.

35. Reparatör / underhållstekniker / uppgraderare och reservdelsproducent
Av alla slag, till exempel inom hemelektronik och inredning.

36. Finsnickare/hantverkare
Som kan reparera allt från möbler, köksskåp och stolar så vi slipper och undviker att köpa nytt.

37. Skräddare
Som kan laga kläder – och sy nya varianter av återbrukade material.

38. Hållbarhetsanalytiker
Arbetar med att förstå helheten och planera utvecklingen, kan både vara en specialistroll och kunskap som andra yrken behöver mera av.

39. Återbruksgallerist / stylist
Yrke som går ut på att styla de allt fler förekommande återbruksgalleriorna, så de hållbara hubbarna lockar nya kunder in i det cirkulära, resurseffektiva tänket. Yrke som gör de pre-älskade attraktivt.

40. Digital vaktmästare
Med digitaliseringen utvecklas nya yrken som går i samklang med behovet av att laga, reparera och värna om det vi har. Google och Youtube i all ära. Men i framtiden uppskattar vi att få råd av människor som snabbt och enkelt kan vägleda oss. Oförklarligt strömavbrott, dåligt tryck i kranen eller osäker på hur en ska fästa lampan i taket? Fungerar som appen Kry fast det som ska plåstras om är våra apparater, hem och trädgårdar. Genom en app kan du ställa frågor till kunniga människor som kan guida till att lösa problemet eller kontakta rätt hantverkare i ditt närområde för uppgiften.

YRKEN INOM HÄLSA OCH SJUKVÅRD

41. Omsorgspersonal
Ett värdefullt yrke som kommer att vara både viktigt och nödvändigt i framtiden. Denna yrkeskategori täpper igen glappet mellan teknik och människa, och är en viktig pusselbit i de situationer som kräver medmänsklighet, kroppskontakt, ett lyssnande öra, empati och förståelse. Alltså alla tillfällen där en robot eller ett AI har svårigheter att efterlikna människan.

42. Läkare
Med specialistkunskap om hälsoeffekterna av ett förändrat klimat, bland annat inom vektorburna sjukdomar.

43. Sjukvårdspersonal
För att de är bland de viktigaste vi har, inte minst i kriser.

44. Arbetsterapeut/fysioterapeut
För att varenda människa ska få en fungerande vardag utifrån ett aktivitetsperspektiv. En yrkeskategori som jobbar med att ge unga och barn möjlighet att studera och leka med vänner utifrån sina förutsättningar,  vuxna kan få arbete utifrån sina förutsättningar (sjukdomar och funktionshinder), utföra fritidsaktiviteter och hitta en aktivitetsbalans i sin vardag och äldre kan få njuta av livet och klara av de vardagsaktiviteter de önskar.

45. Ekopsykolog / coach / naturvägledare
När vi i allt högre utsträckning uppfattar oss som en del av naturen kommer vi att behöva en förståelse av relationer även till det mer-än-mänskliga, av psyket som en del av jorden. Fler psykologer kommer att utvidga sin praktik i samarbete med naturen för terapeutiska, meningsskapande och existentiella sammanhang.

46. Klimatpsykolog
Psykolog specialiserade på klimatoro och klimatångest.

Jag hoppas på att en del av jobben på listan kommer bli verklighet, exempelvis miljörättsadvokat, djur och natur-kommunikatörer samt labbodlare av kött. Våra ekonomier är beroende av produktiva ekosystem. Vi kommer att inse detta allt mer och börja investera i naturkapitalet och i den biologiska mångfalden.

- Eva Alfredsson, Global Utmaning

YRKEN INOM KLIMATANPASSNING OCH FÖRBEREDELSE

47. Krismedlare
Fler framtida kriser av olika slag kommer att kräva personer med kompetens inom krishantering.

48. Meteorolog
Både SMHI och Försvarsmakten är oroade över brist på meteorologer i framtiden.

49. Miljö- och klimatpedagog
När barn och ungdomar ska lära sig om miljö- och klimatläge så gäller det att kunna prata åldersanpassat, utan att skapa ångest och oro. För detta krävs kompetens.

50. Klimatanpassningsplanerare
Nyckelperson inom byggbranschen som säkrar byggnader för ett förändrat klimat, extremväder, översvämning, värme och torka.

YRKEN PÅ LANDSBYGD

51. Bonde / regenerativa lantbrukare / regenerativt lantbruksrådgivare
Ett förändrat klimat stället höga krav på matproduktionen, eftersom vissa platser kommer bli svåra att odla på. I Sverige kommer det finnas fortsatt goda förutsättningar att odla, så inom denna sektor kommer det dyka upp en mängd olika yrkeskategorier som förvaltar detta viktiga uppdrag.  Yrken som fokuserar på att producera mat på sätt som stärker ekologiska system och ger sund mat, sund miljö och sunda sociala sammanhang.
Medelåldern hos Sveriges bönder är hög och få nya utbildas. Matproducenter är bland framtidens bristyrken, och ett av våra mest oumbärliga yrken.

52. Bybonde
Småskalig bonde som förser bygden med extremt närproducerade råvaror som exempelvis grönsaker som säljs via gårdsbutik eller den lokala lanthandeln.

53. By-arkitekt
För att minska bilresandet så välkomnas det decentraliserade samhället till strålkastarljuset.  En by-arkitekt planerar byar så de fungerar resurseffektivt, har delningslokaler och är optimerat för framtiden både vad gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

54. Lokaldemokrati-mentor / processledare
Anlitas av exempelvis en stadsdelsförvaltning som aktivt söker upp människor för att hjälpa dem att formulera och kommunicera sina drömmar om närområdet och engagera sig lokalt.

55. Automationsoperatör inom jordbruk och skogsbruk
Det tunga industriarbetet blir inte så tungt som förut. Istället handlar arbetet om bland annat förebyggande underhåll, kvalitetskontroll och provtagningar.

56. Lanthandelsdirektör / lanthandelssamordnare
I ett decentraliserat samhälle ser vi en återkomst av lanthandlar på landsbygden. Dels lanthandlar på hjul (matbussar!), men också små, välförsedda butiker med lokalproducerade produkter. Kan även vara en samfällighet mellan olika lokala producenter.

57. Co-working-entreprenör / -facilitator
När allt fler har flexibla jobb som kan utföras hemifrån kommer behoven av att nätverka bli större. Här behövs personer som kan ordna co-working spaces, inte minst på landsbygden – där såväl social gemenskap som delningsmöjligheter blir viktiga.

58. Lantbrevbärare
När bilresandet ska minska, ökar behovet av service som kan leverera allt från paket till mediciner till landsbygdens invånare.

Automationen innebär att tillverkningen kräver mindre arbetskraft än tidigare. Samtidigt ser vi en cirkulär ekonomi där tjänster runt en produkt kräver mer arbetskraft, exempelvis gällande underhåll, reparation och återanvändning. Vi behöver därmed hitta ett sätt att möta hotet att förlora jobbet i en digitaliserad ekonomi.

- Ahmed Al-Qassam, Friluftsfrämjandet

YRKEN INOM TRANSPORT

59. Laddstolpe-reparatör / entreprenör
För att infrastrukturen för laddstolpar ska hålla jämna steg med övergången från fossila bilar till elditon krävs en ny, växande yrkesgrupp. Hela Sverige ska kunna ladda, och det ska inte vara ett lotteri att hitta fungerande stolpar.

60. Mobil cykelreparatör
Kan vi ringa efter bärgning när bilen havererar borde vi kunna ringa en ambulerande cykelreparatör när tvåhjulingen kärvar. Vi ska inte behöva ha bil för att frakta en trasig cykel.

61. Kollektivtrafik-samordnare
Istället för att länsbussar skär genom regionen två gånger om dagen så finns i framtiden bokningsbar kollektivtrafik som tar olika rutter beroende på var efterfrågan finns. Plats bokas via en app.

62. Kollektivtrafikschaufför
Kör bland annat tåg, buss och lådcykel med passagerare.

63. Tågutvecklare / tågmanager
Med ökat tryck på tåget (när fler vill skippa det klimathaltande flyget), krävs nya yrken kopplade till detta transportmedel. Levande tågstationer, serviceyrken kopplade till bokning och ruttplanering, samordning av upplevelser kopplade till tåget, marknadsförare med mera.

64. Delningsoperatör
I framtidens städer är parkeringsplatserna öronmärkta för delningsbilar, och en delningsoperatör är den mänskliga kontakten bakom de smidiga apparna som sköter transaktionerna mellan kunderna.

65. Lokalkoordinator för självkörande bilar
Samordnar upphämtning och avlastning av passagerare i lokalsamhällen.

66. Urban oxförare
Erbjuder lokala transporter i stadsdelen/lokalsamhället, exempelvis för att köra förskolegrupper till närmsta naturreservat. Samt används vid slåtter.

67. Cykellärare
Lär barn att cykla samt sysslar med vidareutbildning av vuxna som redan kan grunderna. Fokus ligger på att skapa intresse för korta och långa turer, trafikregler, rätt kläder för att cykla i alla väder, reparera småsaker och sköta vardagen med cykel, exempelvis hur man storhandlar.

YRKEN INOM STADSPLANERING, BYGGANDE, FASTIGHET OCH INFRASTRUKTUR

68. Vatten- och avloppsexpert
Det saknas massor med kunnigt folk inom VA. Dels på grund av stora pensionsavgångar och dålig påfyllning av yngre, men även för att vi har stora upprustningsbehov. Tillgång till bra vatten är definitivt en framtidsfråga.

69. Vattenoptimerare
Expert på rening av gråvatten, dränering, vattensparande system och torktåliga trädgårdar.

70. Byggnadsvårds-handledare
Som med kunskap och erfarenhet följer och stöttar ett renoveringsprojekt.

71. Grön stadsplanerare
Arbetar med integration av alléer, nyttoväxter, stadsodling, solpaneler, cykelbanor, kollektivtrafik och parker i städer samt förtätning i områden med urban sprawl.

72. Landskapsarkitekt/landskapsingenjör
Besitter kompetens att förstå hur attraktiva livsmiljöer för människan kan utformas utan att förstöra viktiga landskaps- och ekosystemsammanhang.

73. Husarkitekter och infrastrukturarkitekt med hållbarhet som utgångspunkt
För att se till att såväl byggnader som infrastrukturprojekt genomförs på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

74. Hemmakontorsinredare
Ser till att de allt fler arbetstimmarna på hemmaplan blir ergonomiska, funktionella och inte leder till nya hälsoproblem.

75. Kretsloppskonsult
I takt med att peak fosfor närmar sig och transporter blir allt dyrare kommer vi att behöva nya system för att skapa ett kretslopp för näringsämnen.

76. Tinyhouse-arkitekt/byggare
Flexibla, billiga bostäder kommer att efterfrågas i en värld som blir alltmer osäker, där människor kommer att behöva flytta på sig på grund av klimatförändringar, men också bo mindre och mer resurseffektivt.

77. Naturfiberbyggare
Med nya utmaningar krävs nya byggtekniker – och lokalproducerade material med låg klimatpåverkan. Traditionella material som halm, lera och lin blir allt vanligare.

78. Lerbrukare
Det kolossalt närproducerade materialet lera går att använda i byggnationer, till exempelvis väggar och golv.

Vi har både kompetensbrist och kompetenssvinn på en och samma gång. Enorma satsningar inom grön nyindustrialisering riskerar kompetensbrist. Mitt råd för dig som vill ha ett tryggt arbetsliv är att etablera dig inom grön nyindustrialisering. Kompetensbehovet kommer att vara omättligt lång tid framöver.

- Johanna Hallander, The Adecco Group

YRKEN INOM NY TEKNIK OCH DIGITALISERING

79. Hållbar AI-expert/strateg
Med kunskap inom bland annat äldreomsorg, stadsplanering, vattenverk, skola. Vi kommer behöva många AI-experter som samtidigt också är insatta i andra samhällsområden där detta implementeras.

80. Koldioxidingenjör
Hittar lösningar på uppfångning och förvaring av koldioxid i atmosfären.

81. Teknik-renoverare
Reparatör specialiserad på teknik. Inom denna yrkeskategori repareras och renoveras allt från sladdar till smartphones och laptops.

YRKEN INOM AVFALL OCH ÅTERVINNING

82. Modern skrotnisse/skrotnissa alt. återbrukskonsult
När vi ska sluta alla kretslopp och avskaffa “avfall” behöver vi personer som kan hitta ny användning för det vi tidigare sett som skräp. Har en oerhört viktigt roll på landets alla återvinningscentraler för att undvika att resurser går till spillo.

83. Cirkulär avfallshanterare
Vi behöver en rad nya yrken kopplade till avtal och  återvinning inom cirkulär ekonomi. Bland annat sortering, bearbetning och förberedelse till återanvändning (exempelvis reparationer, rengöring) samt återvinning. Inkluderar också yrken inom maskintjänster, arbetsintensivt manuellt hantverksarbete samt tjänstemannayrken.

84. Skräpfiskare
En viktig yrkeskategori som består av yrkesfiskare som använder sin kunskap för att rensa haven från skräp.

YRKEN INOM TURISM

85. Svemester-guide
I framtiden blir vi bättre på att gräva där vi står, och hemestrar, svemestrar och letar guldkorn nästgårds. Men vi behöver kompetens på vägen av rutinerade guider som kan skräddarsy semestern och berättar om platsen.

86. Skogsäventyrsvärd
Framtidens svar på äventyrsland och spa är naturäventyr där barn, unga och vuxna använder sin styrka, list och smidighet för att ta sig över hinder och utmaningar, lär sig om av och naturen, klimat och biologisk mångfald. Här finns också närhet till kallbad, skogsbad och naturnära njut.

87. Impacter/greenfluencer
Framtidens påverkare, som guidar till det omställda livet, närliggande pärlor och får många att se vinningarna med en tillvaro inom planetens gränser.

För att säkra den kompetens vi behöver krävs folkbildning. Folkhögskolorna är snabbrörliga och har stor erfarenhet inom vuxenutveckling och förmåga att svara snabbt på samhällsutmaningar. Vi behöver ett offentligt samtal där vi förutsättningslöst kan utforska olika scenarier samt släppa gamla föreställningar och modeller från efterkrigstiden som inte gäller längre.

- Pella Thiel, End Ecocide Sweden

ÖVRIGA YRKEN

88. Berättare/storyteller
Storytellers som kan förmedla – genom det bästa sättet vi lär oss nya saker – berättelser. Från våra ”elders” / äldre och urfolk så att visdom om hur man lever i harmoni med naturen inte försvinner.

89. Forskare
Av alla de slag. Nya tider kräver ny kunskap.

90. Utomhuspedagog
Att lära inom fyra väggar är gammeltänk. Att lära enbart framför en skärm är skrämmande. Vi behöver mer tid utomhus där vi får använda alla sinnen. I dag kan de flesta ungdomar 100 varumärken men bara 3 arter av växter.

91. Kreatör
Ett samhälle inom planetens gränser kräver personer som kan tänka utanför boxen och skapa från grunden. Ett samhälle som inte längre bygger på materiella värden behöver också påfyllning av annat i dess ställe – inte minst skapande.

92. Seniorkoordinator
I ett omsorgsfullt och omhändertagande framtidssamhälle, som dessutom ska bli mindre bilburet, växer nya yrken fram för att se till att äldres behov tillgodoses. Denna yrkeskategori koordinerar samhandling av mat i kvarteret, bokar in teknisk support när det digitaliserade samhället springer för fort, hjälper till att hitta nya sociala sammanhang efter flyttar, motverkar isolering och främjar möjlighet att ta vara på äldre generationers kunskap.

93. Integrationsoptimerare
Tar tillvara på den kunskap och de resurser som anländer till Sverige oavsett om ankomsten är av eget val eller beror på exempelvis klimatflykt. Matchar kompetenser med kommuners behov av arbetskraft, skapar inflyttning i avfolkningshotade bygder, hittar sysselsättning och språkträning för att underlätta asylprocessen och håller en positiv och konstruktiv dialog igång på lokal nivå.

94. Kreativ generalist
Ett helt nytt samhälle behöver en uppsjö människor som ser möjligheter i utmaningarna, löser problem och kan anpassa sig efter ständigt förändrade situationer.

95. Helhetsfacilitator
Hjälper till att hålla ett helhetsperspektiv i komplexa frågor.

96. Vetenskapskommunikatör / klimatkommunikatör
I en värld i kris och under omställning blir det oerhört viktigt att allmänheten förstår vad som händer och hur det påverkar oss. Klimatkommunikatörer jobbar med att göra kommunernas klimatarbete synligt och tillgängligt för medborgarna.

97. Antropolog
Hjälper oss förstå människans roll som en del i ekosystemen istället för överordnad.

98. Ceremoniell handledare
Den här typen av kompetens, inte minst interreligiösa, kommer behövas i smått och stort, i omställningsprocesser.

99. Skolhållbarhetsrådgivare
Resurs från kommunen som hjälper skolorna med deras hållbarhetsarbete, stöttar lärare och elevhälsan i att hjälpa elever med klimatoro och ger råd om hur skolan bäst kan klimatanpassa verksamhet och lokaler.

100. Klimatinspektör
Utvärderar företag och verksamheter utifrån klimatmålen.

101. Streamingpolis
Streamingen kräver enorma mängder energi att vi kommer tvingas begränsa användandet till en personlig budget. Då krävs personer som övervakar och ger böter.

Den här listan är förstås inte komplett. Vi kommer att behöva elektriker, tandläkare, pedagoger, brandmän och mängder av andra yrken som också finns idag. Den kompetenssäkringen är minst lika viktig. Men med den här listan vill vi påminna om att samhället efter omställningen kommer att ställa helt andra krav på kompetens än det Sverige vi lever i just nu, och lyfta frågan om hur vi kompetenssäkrar för framtiden. Att ha rätt arbetskraft – med arbetslivserfarenhet – om 10 eller 15 år kräver att rätt utbildningar erbjuds under de närmaste 5 åren. Vem ser till att detta sker?

/Klimatklubben & Våra Barns Klimat