fbpx
Start2023-11-28T11:24:21+01:00

Ge en julgåva
för barnen och klimatet

Ge en julgåva
för barnen och klimatet

Klimatkompass

Klimatsnack

Klimatlyft skolan

0
har skrivit på

Skriv på för alla barns rätt till en hållbar framtid!

Nu kraftsamlar vi för en politik som tar klimatet och barnens framtid på allvar. Är du med oss?!

Skriv på vårt upprop och låt politikerna veta att vi är många som står upp för våra barns klimat!

Vi vill att våra politiker ska:

Att sätta klimatet främst betyder att prioritera klimatet i alla politiska beslut och inom alla partier och en nationell koldioxidbudget bör införas. Vi behöver också skärpa Sveriges klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver och Parisavtalet.

Vårt krav: Sveriges klimatmål måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet. Redan år 2030 måste vi vara nere på nära noll utsläpp av växthusgaser. Det betyder att utsläppen nu måste minska med minst 10 procent per år.

Det måste bli svårt att göra fel. Därför behöver vi genom skatteväxling, styrmedel och andra åtgärder se till att klimatvänliga lösningar och produkter blir billigare och mer lättillgängliga, och fasa ut klimatförstörande produkter och tjänster. Det måste också finnas tydlig konsumentinformation om koldioxidavtrycken från produkter, tjänster och företag. Det kan exempelvis göras genom konsumentkampanjer och olika certifieringar.

Vårt krav: Prioritera arbetet med att införa ett kompletterande konsumtionsmål för att få ner utsläppen som vi orsakar i andra länder genom vår konsumtion. Genom att införa ett mål får vi bättre koll på hela vårt klimatavtryck och kan introducera åtgärder för att minska dessa.

Genom att ta fullt ansvar för våra utsläpp både hemma och utomlands, sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver och snabba på klimatomställningen kan Sverige visa andra att det går och driva på internationellt. Dessutom kan vi då exportera smarta fossilfria lösningar och teknologier och därmed bidra till fler gröna jobb, ökad konkurrenskraft och minskade utsläpp utomlands. Sverige kan också bli världsledande genom att storsatsa på folkbildning och informationsinsatser riktade till allmänheten och utbildningsinstanser, exempelvis i våra skolor.

Vårt krav: Storsatsa på folkbildande insatser med en speciell fokus på skolans roll i klimatomställningen – vi kallar det ett klimatlyft för skolan. Se över hur barn med klimatoro ska stöttas och hur vi ser till att undervisning om klimatkrisen och klimatomställningen blir världsledande.

Håller du med? Skriv under uppropet och visa att du också ställer dig bakom våra krav. Din underskrift spelar roll! Genom att vara många visar att vi är en kraft att räkna med och blir inbjudna till möten med ministrar och politiker där vi för fram barnens röst i klimatfrågan. När du skriver på får du också vårt nyhetsbrev.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner

Våra barn och unga oroar sig för klimatet, men också för hur framtiden kommer att se ut när de är vuxna. För att möta ungas oro för framtiden vill vi se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.

  • LÄRANDE. Se till att alla lärare får en god faktagrund att stå på gällande klimatförändringarna, den globala uppvärmningen och den ekologiska krisen, samt möjligheter till att uppdatera kunskaperna över tid.

  • MÅENDE. Rusta lärare för att lyfta fram och hantera barns och ungas känslor i samband med klimatundervisningen. Det är centralt för att skapa hopp, minska ensamhet och öka engagemanget.

  • HANDLING. Utbilda lärare i hur skolan kan ta ett helhetsgrepp om klimatet med kollektiv handling i centrum. Att agera tillsammans med andra kan skapa framtidstro och handlingskraft hos elever.

Till toppen