Klimatlyft skolan!

Sex av tio unga är oroliga för klimatet. För att möta deras oro för framtiden vill vi se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.

Skriv på!
Skriv på!

Våra barn och unga oroar sig för klimatet, men också för hur framtiden kommer att se ut när de är vuxna. En del beskriver oron som panikartad och ständigt närvarande.

Skolan spelar en nyckelroll i att hjälpa unga att hantera oron, men också genom att agera för att visa att vuxna tar frågan på allvar. 

Därför vill vi se ett nationellt klimatlyft för alla lärare! En sådan satsning bör fokusera på tre grundstenar:

  • LÄRANDE. Se till att alla lärare får en god faktagrund att stå på gällande klimatförändringarna, den globala uppvärmningen och den ekologiska krisen, samt möjligheter till att uppdatera kunskaperna över tid.

  • MÅENDE. Rusta lärare för att lyfta fram och hantera barns och ungas känslor i samband med klimatundervisningen. Det är centralt för att skapa hopp, minska ensamhet och öka engagemanget.

  • HANDLING. Utbilda lärare i hur skolan kan ta ett helhetsgrepp om klimatet med kollektiv handling i centrum. Att agera tillsammans med andra kan skapa framtidstro och handlingskraft hos elever. 

  • LÄRANDE. Se till att alla lärare får en god faktagrund att stå på gällande klimatförändringarna, den globala uppvärmningen och den ekologiska krisen, samt möjligheter till att uppdatera kunskaperna över tid.

  • MÅENDE. Rusta lärare för att lyfta fram och hantera barns och ungas känslor i samband med klimatundervisningen. Det är centralt för att skapa hopp, minska ensamhet och öka engagemanget.

  • HANDLING. Utbilda lärare i hur skolan kan ta ett helhetsgrepp om klimatet med kollektiv handling i centrum. Att agera tillsammans med andra kan skapa framtidstro och handlingskraft hos elever. 

Skriv på!

Skriv under vårt upprop till utbildningsminister Anna Ekström och miljö- och klimatminister Per Bolund här! Tillsammans ger vi våra barn den framtid de förtjänar!

Skriv på!
Skriv på!

Skriv under vårt upprop till utbildningsminister Anna Ekström och miljö- och klimatminister Per Bolund här! Tillsammans ger vi våra barn den framtid de förtjänar!

Skriv på!

Förälder, prata med ditt barn om klimatet!

Tips och stöd till dig som förälder eller anhörig

Här får du som vuxen tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Lärare, prata med elever om klimatet!

Tips och stöd till dig som jobbar som lärare eller pedagog

Här får du som lärare eller pedagog tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Sprid uppropet!

Visa ditt stöd för ett klimatlyft i skolan

Dela ditt stöd för #klimatlyftskolan i sociala medier och uppmana fler att stötta uppropet.

Klimatlyft ditt barns skola!

Vi behöver öka skolans kunskap om barns klimatoro. Maila ditt barns rektor här.

Förälder, prata med ditt barn om klimatet!

Tips och stöd till dig som förälder eller anhörig

Här får du som vuxen tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Lärare, eleverna behöver prata om klimatet

Tips och stöd till dig som jobbar som lärare eller pedagog

Här får du som lärare eller pedagog tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Sprid uppropet!

Visa ditt stöd för ett klimatlyft i skolan

Dela ditt stöd för #klimatlyftskolan i sociala medier och uppmana fler att stötta uppropet.

Klimatlyft ditt barns skola!

Vi behöver öka skolans kunskap om barns klimatoro. Maila ditt barns rektor här.