Klimatlyft skolan!

Sex av tio unga är oroliga för klimatet. För att möta deras oro för framtiden vill vi se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.

Våra barn och unga oroar sig för klimatet, men också för hur framtiden kommer att se ut när de är vuxna. En del beskriver oron som panikartad och ständigt närvarande.

Skolan spelar en nyckelroll i att hjälpa unga att hantera oron, men också genom att agera för att visa att vuxna tar frågan på allvar. 

Därför vill vi se ett nationellt klimatlyft för alla lärare! En sådan satsning bör fokusera på tre grundstenar:

  • LÄRANDE. Se till att alla lärare får en god faktagrund att stå på gällande klimatförändringarna, den globala uppvärmningen och den ekologiska krisen, samt möjligheter till att uppdatera kunskaperna över tid.

  • MÅENDE. Rusta lärare för att lyfta fram och hantera barns och ungas känslor i samband med klimatundervisningen. Det är centralt för att skapa hopp, minska ensamhet och öka engagemanget.

  • HANDLING. Utbilda lärare i hur skolan kan ta ett helhetsgrepp om klimatet med kollektiv handling i centrum. Att agera tillsammans med andra kan skapa framtidstro och handlingskraft hos elever. 

  • LÄRANDE. Se till att alla lärare får en god faktagrund att stå på gällande klimatförändringarna, den globala uppvärmningen och den ekologiska krisen, samt möjligheter till att uppdatera kunskaperna över tid.

  • MÅENDE. Rusta lärare för att lyfta fram och hantera barns och ungas känslor i samband med klimatundervisningen. Det är centralt för att skapa hopp, minska ensamhet och öka engagemanget.

  • HANDLING. Utbilda lärare i hur skolan kan ta ett helhetsgrepp om klimatet med kollektiv handling i centrum. Att agera tillsammans med andra kan skapa framtidstro och handlingskraft hos elever. 

Skriv på!

Stötta vår idé till skolminister Lotta Edholm och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari här! Tillsammans ger vi våra barn den framtid de förtjänar!

Skriv på!
Skriv på!

Stötta vår idé till skolminister Lina Axelsson Kihlbom och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll här! Tillsammans ger vi våra barn den framtid de förtjänar!

Skriv på!

Förälder, prata med ditt barn om klimatet!

Tips och stöd till dig som förälder eller anhörig

Här får du som vuxen tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Lärare, prata med elever om klimatet!

Tips och stöd till dig som jobbar som lärare eller pedagog

Här får du som lärare eller pedagog tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Sprid kampanjen!

Visa ditt stöd för ett klimatlyft i skolan

Dela ditt stöd för #klimatlyftskolan i sociala medier och uppmana fler att stötta kampanjen.

Förälder, prata med ditt barn om klimatet!

Tips och stöd till dig som förälder eller anhörig

Här får du som vuxen tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Lärare, eleverna behöver prata om klimatet

Tips och stöd till dig som jobbar som lärare eller pedagog

Här får du som lärare eller pedagog tips på hur du kan bli bättre på att möta ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Sprid kampanjen!

Visa ditt stöd för ett klimatlyft i skolan

Dela ditt stöd för #klimatlyftskolan i sociala medier och uppmana fler att stötta kampanjen.

Klimatlyft ditt barns skola!

Vi behöver öka skolans kunskap om barns klimatoro. Maila ditt barns rektor här.

Peppa ditt barns rektor att gå med i vårt rektorsnätverk för ett klimatlyft i skolan. Här hittar du mailförslag.

Frågor och svar

I korthet: barn kan redan mycket om klimatkrisen och de är oroliga. Det viktigaste för att hjälpa elever att hantera oro för klimatet och framtiden, är att de ser att vuxna i samhället tar frågan på allvar. Här spelar skolan en nyckelroll. Vårt förslag är att regeringen ska ta initiativ till ett nationellt klimatlyft – alltså en rejäl kompetenshöjning för att ge lärare verktyg att möta elevers frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Jo, till viss del. Men det går inte att veta exakt vad barn lär sig i skolan om ämnet, det rapporteras inte nationellt. Det är upp till varje enskild skola och lärare hur undervisningen ser ut i praktiken. I dag känner vi inte heller till någon skola som tagit ett helhetsgrepp om barns mående kopplat till klimatundervisningen.

Att klimatet ska tas upp i skolan står redan i skolans styrdokument, det är i sig inget nytt. Vi vet också att många lärare redan är oerhört engagerade och gör ett fantastiskt jobb. Ett klimatlyft handlar om att hjälpa våra lärare få fler redskap för att kunna möta elevers frågor, känslor och engagemang för klimatet. Satsningen handlar också om att alla elever ska få samma tillgång till lärande och stöd om klimatet oavsett vilken skola de går i och vilken lärare de har.

Nej, men det är den frågan inom lärande för hållbar utveckling där ungas oro och engagemang är som störst. Vi ser det som en dörröppnare för hela agendan om lärande för hållbar utveckling (LHU). Ett klimatlyft för skolan bör ha ett särskilt fokus på att hantera ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet. Ett klimatlyft tar avstamp i de två så kallade planetära nyckelgränser som vi inte får överskrida: klimatförändringar och biologisk mångfald.

Rapport om varför ett nationellt klimatlyft för lärare – blivande och nuvarande – är en nyckel till att möta barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Fyra av fem lärare anser att de inte får tillräckligt stöd och kompetensutveckling från skolledningen gällande klimatförändringarna. Läs hela undersökningen här!

Åtta av tio unga anser att det är viktigt med klimatundervisning och för många är skolan den främsta informationskällan om klimatet. Läs hela undersökningen här!

Rapport om varför ett nationellt klimatlyft för lärare – blivande och nuvarande – är en nyckel till att möta barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Fyra av fem lärare anser att de inte får tillräckligt stöd och kompetensutveckling från skolledningen gällande klimatförändringarna. Läs hela undersökningen här!

Åtta av tio unga anser att det är viktigt med klimatundervisning och för många är skolan den främsta informationskällan om klimatet. Läs hela undersökningen här!

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Integritetspolicy.
Jag godkänner

Följ oss i sociala medier

Vi påverkar politiken genom att vara många. Följ oss på sociala medier och bidra till att få fler att backa ett klimatlyft!

Bidra med din tid

Vi är vanliga föräldrar som engagerar sig på sin fritid. Vill du vara med? Alla kunskaper och färdigheter är välkomna hos oss! Hör av dig till oss och berätta vad du vill bidra med!

Har du en idé?

Vi vill gärna höra dina idéer om klimatlyftet! Hur kan vi få stort och brett stöd för idén? Hör av dig!