Prata med barn om klimatet!

Stöd och kunskap för dig som vill prata med barn och unga om klimatet.

Känner ditt barn oro inför framtiden?

Guide för hur du pratar med barn om klimatet!

6 av 10 unga är oroliga för klimatet och bara hälften känner hopp om att vi kan lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Många unga känner sig ensamma i sin oro och vi som vuxna kan göra skillnad! Det kan vara svårt att veta hur man ska prata med barn om klimatet och framtiden. Därför har vi tagit fram en enkel guide för hur vuxna kan bemöta och stötta barns funderingar.

Jag vill läsa guiden!

The guide is also available in English.

5 tips från psykologen Kata Nylén

Boktips!

Hur berättar vi om klimatkrisen utan att skrämmas? Hur skapar vi hopp och framtidstro? Och vilka är fallgroparna när vi pratar med barn om klimatet?

Boken Prata med barn om klimatet är skriven av vår talesperson Frida Berry Eklund och ger tips och praktiska råd om hur du som förälder eller närstående vuxen kan möta barns frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Mer om boken här!