Om Våra barns klimat

Din gåva gör skillnad

Om oss

Vi är föräldrar och andra vuxna som vill lämna över en hållbar värld till våra barn.

Vi påverkar politiken, bildar opinion och ger vuxna verktyg att engagera sig för klimatet.

Vi vill se en politik som tar klimatmålen på allvar. Det är en förutsättning för att ge våra barn en trygg framtid.

Vårt upprop står i centrum för vårt arbete. Genom att skriva på blir du ditt barns röst för klimatet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

Vår roll

Vi lyssnar på vetenskapen och ställer oss bakom forskare och experter inom klimatområdet.

Vi tar inte ställning till enskilda styrmedel och åtgärder, utan driver på för de stora övergripande förändringarna med våra barns bästa i sikte.

Vi är en pådrivande kraft inom den svenska klimatrörelsen. Här är vår gemensamma checklista för en ambitiös klimatpolitik.

Vi är initiativtagare till Our Kids’ Climate, en internationell plattform för klimatföräldrar, som i dag samlar 60 organisationer från 18 länder.

Vår värdegrund

FN:s Barnkonvention, främst artikel 3 och 6 som säger att barns bästa ska beaktas i beslut som rör dem och att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Det svenska Generationsmålet: att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Etablerad klimatforskning och internationella ramverk: exempelvis FN:s internationella klimatpanel, IPCC, 1,5-gradersrapporten och Parisavtalet.

Vår historia

Våra barns klimat hette från början Föräldravrålet och startade 2012 som ett upprop för en mer ambitiös klimatpolitik. Det var en grupp vanliga föräldrar som fick nog av att alldeles för lite gjordes inom politiken för att tackla klimatkrisen.

Vårt upprop samlade snart över tiotusen föräldrar. Vår film Klimatfällan har setts över 18 000 gånger och vår intervju med Greta Thunberg har fått stor spridning.

Inför valen 2014 och 2018, samarbetade vi med Världsnaturfonden WWF i projektet, Klimatkompassen.

2015 startade vi den internationella plattformen för klimatföräldrar, Our Kids’ Climate, som i dag samlar över 60 organisationer från 18 länder. Inför klimattoppmötet i Paris 2015 tog vi inititativ till ett öppet brev till förhandlare som uppskattats ha nått cirka 500 miljoner människor.

I dag har fler än 27 000 personer skrivit på för en politik som tar klimatmålen på allvar. Nu fortsätter vi kämpa för en trygg framtid för våra barn.

Vår historia

Våra barns klimat, som från början hette Föräldravrålet, startade år 2012 som ett upprop för en mer ambitiös klimatpolitik. Det var en grupp vanliga föräldrar som fick nog av att alldeles för lite gjordes inom politiken för att tackla klimatkrisen och att media inte rapporterade om barnens viktigaste fråga. Uppropet samlade snart över tiotusen föräldrar och ställde krav på en ambitiösare klimatpolitik. I dag har fler än 26 000 personer skrivit på vårt upprop.

År 2015 startade vi den internationella plattformen för klimatföräldrar, Our Kids’ Climate, som i dag samlar över 60 organisationer från 18 länder.

Inför valen 2014 och 2018, samarbetade vi med Världsnaturfonden WWF och övriga miljö- och klimatrörelsen för att göra klimatet till en valfråga.

I dag fortsätter vi att samla allt fler vuxna som vill verka för en klimatpolitik i linje med vetenskapen och en trygg framtid för våra barn.