Om Våra barns klimat

Om oss

Vi är föräldrar och andra vuxna som vill lämna över en hållbar värld till våra barn.

Vi påverkar politiken, bildar opinion och ger vuxna verktyg att engagera sig för klimatet.

Vi vill se en politik som tar klimatmålen på allvar. Det är en förutsättning för att ge våra barn en trygg framtid.

Vårt upprop står i centrum för vårt arbete. Genom att skriva på blir du ditt barns röst för klimatet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

Vår roll

Vi lyssnar på vetenskapen och ställer oss bakom forskare och experter inom klimatområdet.

Vi tar inte ställning till enskilda styrmedel och åtgärder, utan driver på för de stora övergripande förändringarna med våra barns bästa i sikte.

Vi är en pådrivande kraft inom den svenska klimatrörelsen. Här är vår gemensamma checklista för en ambitiös klimatpolitik.

Vi är initiativtagare till Our Kids’ Climate, en internationell plattform för klimatföräldrar, som i dag samlar 60 organisationer från 18 länder.

Vår värdegrund

FN:s Barnkonvention, främst artikel 3 och 6 som säger att barns bästa ska beaktas i beslut som rör dem och att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Det svenska Generationsmålet: att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Etablerad klimatforskning och internationella ramverk: exempelvis FN:s internationella klimatpanel, IPCC, 1,5-gradersrapporten och Parisavtalet.

Hur vi är organiserade och finansierade

Organisationen Våra barns klimat drivs som en ideell föreningen.

Föreningen har cirka 25 medlemmar som driver organisationen på ideell basis. Ett par personer är också arvoderade på deltid för att hjälpa till att driva verksamheten.

I styrelsen sitter: Klara Adolphson, Marie Ljungberg, Nathalie Green, Jagannath ”Jagge” Tammeleth, Maja Stridsberg och Marian Söderholm.

Vi finansieras av bidrag från privatpersoner, en gåva från Söderberg & Partners samt projektstöd.

Vår historia

Våra barns klimat hette från början Föräldravrålet och startade 2012 som ett upprop för en mer ambitiös klimatpolitik. Det var en grupp vanliga föräldrar som fick nog av att alldeles för lite gjordes inom politiken för att tackla klimatkrisen.

Vårt upprop samlade snart över tiotusen föräldrar. Vår film Klimatfällan har setts över 18 000 gånger och vår intervju med Greta Thunberg har fått stor spridning.

Inför valen 2014 och 2018, samarbetade vi med Världsnaturfonden WWF i projektet, Klimatkompassen.

2015 startade vi den internationella plattformen för klimatföräldrar, Our Kids’ Climate, som i dag samlar över 60 organisationer från 18 länder. Inför klimattoppmötet i Paris 2015 tog vi inititativ till ett öppet brev till förhandlare som uppskattats ha nått cirka 500 miljoner människor.

I dag har fler än 27 000 personer skrivit på för en politik som tar klimatmålen på allvar. Nu fortsätter vi kämpa för en trygg framtid för våra barn.

Vår historia

Våra barns klimat, som från början hette Föräldravrålet, startade år 2012 som ett upprop för en mer ambitiös klimatpolitik. Det var en grupp vanliga föräldrar som fick nog av att alldeles för lite gjordes inom politiken för att tackla klimatkrisen och att media inte rapporterade om barnens viktigaste fråga. Uppropet samlade snart över tiotusen föräldrar och ställde krav på en ambitiösare klimatpolitik. I dag har fler än 26 000 personer skrivit på vårt upprop.

År 2015 startade vi den internationella plattformen för klimatföräldrar, Our Kids’ Climate, som i dag samlar över 60 organisationer från 18 länder.

Inför valen 2014 och 2018, samarbetade vi med Världsnaturfonden WWF och övriga miljö- och klimatrörelsen för att göra klimatet till en valfråga.

I dag fortsätter vi att samla allt fler vuxna som vill verka för en klimatpolitik i linje med vetenskapen och en trygg framtid för våra barn.

Kontakt

Våra barns klimat

Ideell förening, org. nr. 802502-1992

Adress: c/o Emma Max, Musseronvägen 75, 186 56 Vallentuna

Kontakt: hej@varabarnsklimat.se

Press och kontakt

Kontakta oss: hej@varabarnsklimat.se

Verksamhetsledare

Frida Berry Eklund, frida@varabarnsklimat.se, 073-620 08 13

Emma Max, emma@varabarnsklimat.se, 070-331 62 49

Talespersoner

Frida Berry Eklund
Frida Berry EklundVerksamhetsledare och frilansande specialist på klimatkommunikation. Även grundare av Our Kids' Climate. Mamma till Charlie och Billie.
“Vi har extremt lite tid på oss att ställa om våra samhällen, annars riskerar vi att lämna över en värld i kaos till våra barn. Vi föräldrar drivs av kärleken till våra barn och den drivkraften kan förflytta berg! Den måste vi använda för att driva på för förändring.”
Catarina Rolfdotter-Jansson
Catarina Rolfdotter-JanssonJournalist, författare, moderator och programledare med hållbar utveckling som specialområde. Mamma till Lovisa, Vera och Ella.
”Är vi många som höjer rösten så måste politiker lyssna och våga ta fram de styrmedel och planer som krävs för att Sverige ska bli en kraftfull förebild för resten av världen. Klimatfrågan är vår ödesfråga som måste gå före och vägas in i alla beslut vi tar.”
Perikles Nalbantis
Perikles NalbantisMusiklärare, medieproducent och pappa till Niki och Leon
“Jag engagerar mig för klimatet och för mina barns framtid för att jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde allt för deras framtid. Folk förstår inte riktigt den kris vi befinner oss i. Politikerna är rädda att genomföra förslag som kan stöta sig med allmänheten. Jag vill med mitt engagemang ge dem mod att driva ambitiös klimatpolitik.”
Kajsa Kramming
Kajsa KrammingDoktor i kulturgeografi med inriktning mot miljögeografi och föreläsare om utbildning för hållbar utveckling. Mamma till Idde.
Jag vill använda mina kunskaper för att bli en röst i klimatrörelsen. Vi står inför en aldrig tidigare skådad omställning för att skapa en hållbar framtid för uppväxande och kommande generationer. Samtidigt som det kan kännas osäkert och omöjligt öppnar sig också oanade möjligheter för vad vi kan uppnå tillsammans. Att hitta och belysa de möjligheterna kan skapa hopp som leder till att vi får kraft och mod att agera.