Klimatsnack med barnen

Klimatsnack – utbildning för hur vuxna kan prata med barn om klimatet

6 av 10 unga är oroliga för klimatet och bara hälften känner hopp om att vi kan lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Många unga känner sig ensamma i sin oro och vi som vuxna kan göra skillnad! Därför har vi tagit fram en digital, lättillgänglig utbildning för hur vuxna kan gå till väga för att bemöta och stötta barns funderingar och engagemang i klimatfrågan.

Utbildningen Klimatsnack – prata med barn om klimatet, är uppdelad i tre delar: Hur du som vuxen rustar dig själv inför samtalet, hur du öppnar och håller dialogen med barn och sist men inte minst, hur du agerar för klimatet på egen hand eller tillsammans med barnen.

Snabbguide för hur du pratar med barn om klimatet

I vår snabbguide har vi samlat några av de viktigaste punkterna att tänka som vuxen i dialog med barn om klimatet – i enlighet med utbildningen Klimatsnack. Här hittar du tio råd & tips för hur du kan bemöta barnen och deras tankar kring klimatet, samt några av de vanliga fallgroparna man ska undvika. Guiden är ett bra verktyg som stöd efter att ha genomfört Klimatsnack, men kan också läsas oberoende av utbildningen.

The guide is also available in English.

 

Klimatsnackspelet – en pratstartare för familjen

Tycker du också att det är svårt att veta hur du ska börja prata om klimatet med barnen? Vi förstår dig! För att komplettera vår digitala utbildning och vår guide har vi därför tagit fram ett spel som kan fungera som ”pratstartare”. Med 20 frågor att reflektera kring för hela familjen blir det ett sätt att inleda snacket och kanske ta reda på mer tillsammans.

Du hittar inspiration till svaren på många av frågorna här på vår hemsida. Snart kommer du också att kunna läsa mer om våra tankar kring varje fråga.

5 tips från psykologen Kata Nylén