Från individ- till systemförändring

Klimatkrisen är ett komplext problem, till och med ett superkomplext problem. Det betyder att det inte finns några enkla lösningar – hade det funnits hade vi troligen inte stått inför den utmaning som vi nu gör. Att det är svårt betyder dock inte att det inte går att göra något. Det handlar tvärtom om att vi behöver börja utforska alla de åtgärder som kan leda oss på vägen mot en lösning – även om vi inte vet vad som är det slutgiltiga målet. 

För att hantera komplexa problem behöver vi jobba på olika plan. Vi tror på att börja omställningen där vi är – tillsammans med familjen, som en del av vårt dagliga liv. Men vi vet också att det behövs mer för att skapa större effekt och långsiktigt hållbara lösningar. Vi behöver växla upp från individbeteende till systemförändring. Genom att inspirera, påverka och organisera andra kan vi tillsammans uppnå en större förändring – den förändring som behövs för att hitta vägen mot en lösning på det superkomplexa problem vi står inför.

Ställ om!

Eftersom de flesta av oss svenskar lever långt över vår koldioxidbudget behöver vi ställa om vårt sätt att leva. Att göra livsstilsförändringar på de områden som vi presenterar i vår Klimatkompass handlar om det egna klimatavtrycket i familjen. Att ställa om kan kännas meningsfullt och förändra våra värderingar, som på sikt kan göra oss mer öppna för större förändringar på systemnivå. Det kan också göra steget lite mindre när vi väl ställs inför att vi måste göra förändringar. 

Även om det finns massor av vinster med att ställa om är det också jobbigt! Vi är vanemänniskor och gillar att göra det vi alltid har gjort, vilket innebär att det kan kännas som en uppoffring även om det ger en positiv förändring på sikt. Så om det känns motigt så vet du varför – och just den vetskapen kanske kan ge dig motivation att fortsätta.

Att göra förändring på den individuella nivån har dock några utmaningar. Vi måste vara många som gör de bra valen och vi måste göra dem om och om igen. Det är också viktigt att tänka på att ett positivt klimatbeteende inte kan betala för ett annat miljöbelastande beteende – som att unna sig en flygresa till Thailand för att du har sopsorterat hela året. 

I kommande steg får du veta hur du kan växla upp omställningen så att dina egna förändringar också kan ge ringar på vattnet och skapa systemförändring!

Tips 1: Ställ om familjen!

Ställ om familjen!

Påbörja familjens omställning med hjälp av vår Klimatkompass. Utforska varje del för de olika områdena och välj det som passar er just nu. Kom ihåg att fira era segrar när ni gör bra grejer!

Tips 2: Ta reda på klimatavtrycket

Ta reda på klimatavtrycket

Är du nyfiken på vilken klimatavtryck din familj har? Använd t.ex. Klimatkalkylatorn för att upptäcka hur olika aktiviteter påverkar och inom vilket område ni har mest möjlighet att göra skillnad.

Tips 3: Ta fram en klimatplan för familjen

Ta fram en klimatplan för familjen

Alla vet att en projektplan är nyckeln till ett bra projekt, så varför inte göra en klimatplan för familjen!? Börja med att sätta en vision – vart ska vi och varför är det viktigt? Fundera på var ni står idag och utgå från det när ni brainstormar idéer för förändring. Utvärdera idéerna och bestäm vilka steg ni ska börja med utifrån vad som passar er ekonomi, livssituation och vad som ger mest effekt (framför allt på lång sikt!).

Inspirera

Drömmer du om att vara en influencer? Bli en greenfluencer! Genom att inspirera andra med dina klimatsmarta val kan du visa på klimatledarskap. Vi är sociala människor som vill passa in i gruppen vi umgås med. Det kan påverka våra vanor och kanske göra det svårare att ändra riktning, om det upplevs som att man går mot strömmen. Men det betyder också att du har alla möjligheter att påverka andra till att ställa om! 

Så vad kan du göra? Börja med att prata med vänner och bekanta om klimatkrisen och omställningen – ta hjälp av Klimatkompassen och hitta områden som ni har gemensamt; kanske är det att laga god mat, lära sig om ny spännande energiteknik eller att må bättre och stressa mindre. Dela med dig av dina goda klimatvanor i sociala medier, i samtal eller på en middag med jobbet – och skippa att dela med dig av mindre bra vanor. Forskning visar att vi påverkas mer av hur andra gör, än av information om vad som är rätt att göra. Det betyder att det finns stora möjligheter att inspirera till omställning!

Tips 1: Dela och heja på

Dela och heja på

Använd dina sociala kanaler för att dela kunskap, nyheter och inspiration. Berätta om dina egna tankar och funderingar för att engagera mer och fråga andra hur de tänker. Oavsett om du har många följare eller inte är du en viktig influencer för de som gillar dig. Genom att dela andras inlägg hjälper du också till att öka synligheten – så att heja på andra räcker långt.

Tips 2: Prata mer!

Prata mer!

Vi behöver prata mer om klimatet. Och du behöver inte kunna rabbla massor av fakta för att starta samtalet. Börja med att utgå från dina känslor och varför klimatfrågan är viktig för dig. Hitta gemensamma beröringspunkter, ställ frågor, lyssna och dela tankar med varandra. Titta gärna på klimatforskaren Kathrine Hayhoe för inspiration!

Tips 3: Prata med barnen om klimatet

Prata med barnen om klimatet

Många barn är oroliga för klimatet och framtiden. Därför är det viktigt att vi även pratar med barnen om klimatet och möter deras frågor, känslor och engagemang. Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska börja och vad man ska säga (och inte). Därför har vi tagit fram en guide för hur du kan prata med barn om klimatet.

Påverka

För att växla upp ditt engagemang till nästa nivå och påverka fler är det bra att utgå från det sammanhang du redan är en del av – här finns många möjligheter! Hur ser din arbetsplats ut? Kanske är du eller dina barn aktiva i en fotbollsförening? Eller är du medlem i en bostadsrättsförening? Alla aktörer i samhället behöver vara med på omställningen och att påverka i organisationer du redan är en del av ger förhoppningsvis stor möjlighet att påverka. I dessa organisationer möts också ofta personer med olika bakgrund, kunskap och engagemang kring klimatet, vilket ger en möjlighet för diskussioner, inspiration och ögonöppnare. 

För att förenkla omställningen i föreningar och på jobbet har Naturskyddsföreningen tagit fram checklistor med 10 tips för arbetsgivare, föreningar, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Ett annat sätt att påverka är via din makt som konsument. Genom att efterfråga, ifrågasätta och i viss mån bojkotta butiker eller varor agerar du genom plånboken och kan därigenom uppmuntra till bättre utbud.

Har du inte tid eller energi att påverka själv – det förstår vi att man inte har som förälder i alla lägen! – så kan du göra mycket nytta även genom att stötta föreningar och andra initiativ som arbetar med klimatfrågan. Din underskrift, ditt medlemskap eller din hundralapp som månadsgivare gör stor skillnad! 

Tips 1: Dela Klimatkompassen

Dela Klimatkompassen

Ju fler som är med i omställningen, desto mer effekt! Ta med dig vår Klimatkompass till föräldramötet, till fikarummet på jobbet eller till hejaklacken på nästa knattematch, för att få med fler på resan. Dela länken klimatkompass.se, skriv ut vår karta eller kontakta oss på hej@varabarnsklimat.se så hjälper vi dig att fixa material.

Tips 2: Engagera skolan

Engagera skolan

Skolan spelar en nyckelroll i att utbilda våra barn och unga om klimatet, möta klimatoro och erbjuda en arena för att engagera sig. Dessutom är det viktigt att skolan visar att vuxna tar klimatfrågan på allvar. Börja med att tipsa lärare och rektorer om vår guide för att prata med elever om klimatet och skriv på vår kampanj Klimatlyft skolan.

Tips 3: Bli månadsgivare

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare och ta fajten för en politik som tar klimatmålen på allvar – varje månad! Det ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt för att öka trycket på politikerna och ge stöd till fler föräldrar, lärare och barn i klimatfrågan.

Organisera

Det brukar sägas att ensam är stark, men i klimatkrisen är vi starkare tillsammans. När vi blir går samman med andra får det större effekt och ökar möjlighet att förändra strukturer. Att befinna sig i en grupp och vara en del av ett socialt sammanhang är inte bara bra för att skapa förändringar, det hjälper oss också att hantera vår egen klimatoro. När vi går samman och delar vår oro kan vi också kanalisera den och omvandla den till handling, vilket i sin tur bidrar till att minska obehaget och ökar känslan av meningsfullhet.

Ser vi tillbaka historiskt har det mest effektiva sättet att minska orättvisor och skapa social förändring varit att gå samman och agera kollektivt – det har varit en framgångsfaktor för att bygga det samhälle vi har idag. 

Tips 1: Hitta klimatkompisar!

Hitta klimatkompisar!

Ibland kan det kännas ensamt i klimatengagemanget, men det finns många där ute som bryr sig mycket om frågan och vill agera. Du behöver bara hitta dina klimatkompisar! Ett första steg kan vara att gå med i en klimatgrupp på sociala medier. Du kan också gå med i en klimat- eller miljöorganisation, eller i en lokal klimatklubb, där du kan hitta personer som brinner för samma sak och där ni kan agera tillsammans.

Tips 2: Kontakta en kommunpolitiker

Kontakta en kommunpolitiker

Vet du hur det går med klimatarbetet i din kommun? På klimatkollen.se kan du hitta koldioxidbudgetar för alla kommuner och se hur mycket utsläppen behöver sjunka för att vi ska nå 1,5°-målet i Parisavtalet. Utgå från hur det går för din kommun och ställ frågor till politikerna om hur de planerar att nå målen. Mycket av det praktiska klimatarbetet ligger just på kommunen och kommunen finns för dig som medborgare. Därför har du all rättighet att påverka arbetet och oftast är det väldigt uppskattat av politikerna med engagerade medborgare!

Tips 3: Starta upp!

Starta upp!

Har du en idé? Varför inte kroka arm med fler för att göra något som ni tror kan skapa förändring? Det kan vara att starta en lokal förening, en ny grupp på Facebook eller våga satsa på en affärsidé som i framtiden kan omvandlas till ett nytt jobb. Fundera på vad som motiverar dig och vad du brinner för, då blir engagemanget långsiktigt.

Förändra

För att skapa långsiktigt hållbar förändring behöver vi nå en engagemangsnivå där vi förflyttar normer och förändrar systemet som vi lever i. Det kan kännas både jobbigt och ibland smått omöjligt. Och dessutom är vi människor inte alltid särskilt mottagliga för att förändra oss. Men! Vi har gjort det tidigare i historien och det är fullt möjligt att göra det igen. I backspegeln är också många av våra gamla vanor och normer helt oförståeliga idag. Hur fräscht känns det till exempel att röka inomhus och hur orimligt är det inte att kvinnor tidigare inte hade möjlighet att göra sin röst hörd genom rösträtt? 

Det finns mycket att vinna på en omställning och att rädda klimatet behöver inte vara den enda motivationen till att ställa om för ett liv inom planetens gränser. Näringslivet kommer fortfarande vilja skapa lönsamma affärer och för privatpersoner kan det handla om att hitta och leva det goda livet utanför ekorrhjulet. Oavsett är en förändring nödvändig och fullt möjlig och ju längre vi väntar, desto snabbare kommer den behöva ske. 

Idag finns det många organisationer som verkar för att lyfta klimatfrågan, men för att få kraft behöver vi bli många. Ju fler vi är desto större makt har vi att påverka samhället och strukturen och sätta press på och politiker och företag. Vi behöver helt enkelt visa att det finns ett stöd för omställning och ett incitament för makthavare att agera.