Prata med dina elever om klimatet!

Stöd och kunskap för hur du som lärare kan möta elevers frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Handlingsplan: Prata med elever om klimatet

Klimatrelaterad oro, ångest och bristande framtidstro är växande problem som påverkar ungas psykiska hälsa. I dag är sex av tio unga mellan 12 och 18 år oroliga för klimatet – och många ser dystert på framtiden. Bara hälften känner hopp om att vi kommer att lösa klimatkrisen.

Du som skolledare, lärare eller pedagog kan spela en nyckelroll. Här följer våra bästa tips för hur du kan bli bättre på att möta elevers frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Prata med elever om klimatet

The guide is also available in English.

Boktips!

Hur berättar vi om klimatkrisen utan att skrämmas? Hur skapar vi hopp och framtidstro? Och vilka är fallgroparna när vi pratar med barn om klimatet?

Boken Prata med barn om klimatet är skriven av vår talesperson Frida Berry Eklund och ger tips och praktiska råd om hur du som förälder eller närstående vuxen kan möta barns frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Mer om boken här!