Klimatsnack för vuxna

Ta klimatsnacket med vänner, kollegor eller andra vuxna!

Att prata med vår omgivning om klimatet är en viktig, men ofta känsloladdad uppgift. Klimatkrisen är en akut utmaning som påverkar oss alla och det är naturligt att känna en mängd olika känslor när vi diskuterar ämnet. Det kan vara frustrerande när våra insikter inte delas av alla i vår närhet. Samtidigt är det i samtalen vi förflyttar oss. När vi delar tankar och resonemang kan vi inspirera till den omställningen som är nödvändig.

Men hur pratar man om klimatet vuxna emellan?
Vi tagit fram en kort guide med tips på hur du kan ta klimatsnack med någon i din omgivning. Det kan vara en granne, en släkting, en kollega eller någon annan som du tror att du kan påverka. Guiden är granskad av retorikern och forskaren Maria Wolrath- Söderberg som också är en av våra rådgivande experter.

Låt oss ta fler klimatsnack!