Personuppgiftshantering och integritetspolicy

FÖR PERSONER SOM SKRIVIT PÅ VÅRT UPPROP, GIVARE OCH INTRESSENTER

Våra barns klimat värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Våra barns klimat hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftsansvar

Aktiva Föräldravrålet Ideell Förening, org. nr 802502-1992, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Aktiva Föräldravrålet Ideell Förening finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner.

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

UPPGIFTER DU SJÄLV LÄMNAR TILL OSS
 • Om du skriver på vårt upprop
  Det kan exempelvis handla om namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Om du gör en intresseanmälan
  Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Om du ger en gåva
  Beroende på betalmetod så samlar in vi exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
UPPGIFTER SOM SAMLAS IN NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

Vi samlar endast in anonymiserade data för webbplatsen.

Ändamål för insamling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt medlemskap eller givande.
 • Uppfylla vårt syfte att visa politikerna hur många svenskar som vill se en klimatpolitik som tar vetenskapen på allvar.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra vår verksamhet och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte?

Vid postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser och utskick av undersökningar använder vi oss ibland av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter

GIVARE

Personuppgifter i samband med gåva sparas av banken/Swish och i en lista hos oss. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras fem år efter din senaste gåva/kontakt. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnad lagstiftning såsom bokföringslagen.

OM DU HAR SKRIVIT PÅ VÅRT UPPROP

Dina personuppgifter lagras av oss så länge uppropet är aktivt. I samband med att du skriver på uppropet har du möjlighet att ange att du vill hjälpa till i Våra barns klimats verksamhet. I så fall sparar vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig. Personuppgifterna sparas så länge uppropet är aktivt.

OM DU HAR LÄMNAT EN INTRESSEANMÄLAN

Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss såsom att du skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.

MEDLEM I AFI – AKTIVA FÖRÄLDRAVRÅLET IDEELL FÖRENING

Vi sparar de personuppgifter som behövs för administrationen av ditt medlemskap så länge du är medlem och därefter i fem år om du inte inte särkilt ber om att bli raderad. Detta för att vi ska kunna kontakta dig om det uppstår några frågor. Uppgifter i protokoll och motsvarande handlingar sparas i enlighet med gällande lagstiftning och regler för ideella föreningar.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Våra barns klimat. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel är tillgången till personuppgifter behörighetsstyrd och endast ett begränsat antal personer har inloggning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Våra barns klimat baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

FULLGÖRA AVTAL

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som givare och som medlem i Aktiva Föräldravrålet Ideell Förening.

BERÄTTIGAT INTRESSE

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka relevant information. Om du har skrivit på vårt upprop eller gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

SAMTYCKE

Om du endast har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett samtycke att få utskicket skickat till dig. När du fyller i exempelvis din e-postadress samtycker du till att vi behandlar din e-postadress och skickar dig vårt nyhetsbrev. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Analys

I syfte att få mer kunskap om de engagerade i Våra barns klimat och för att kunna ge relevant kommunikation till dig kan vi komma att behandla dina uppgifter för att analysera exempelvis var i landet våra stöttare och medlemmar finns så att vi kan planera verksamheten på rätt sätt. Analyserna görs aldrig på individnivå.

Rättigheter som registrerad

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter. Om du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Om du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära rättelse av dina personuppgifter, du kan begära att få dem raderade, du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. I vissa fall kan vi vara tvungna att neka till din begäran, exempelvis om vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har några frågor om Våra barns klimats integritetspolicy eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Postadress:

Våra Barns Klimat

c/o Emma Max

Musseronvägen 75

186 56 Vallentuna

E-postadress: info@varabarnsklimat.se

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Ändring av denna integritetspolicy

Våra barns klimat kan komma att göra ändringar i hanteringen av personuppgifter. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts. Den senaste beskrivningen av hanteringen finns alltid tillgänglig på www.varabarnsklimat.se.