Integritetspolicy & hantering av personuppgifter

Allmänt

Våra barns klimat värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla och skydda dina personuppgifter på bästa sätt, så att du som stödjer vårt arbete ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Denna integritetspolicy beskriver hur Våra barns klimat hanterar och behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgiftsansvar

Den ideella föreningen Våra barns klimat, org. nr 802502-1992, är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Våra barns klimat finns under rubriken ”Kontakta oss”.

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Dina personuppgifter kan delas med oss både direkt och indirekt på ett antal olika sätt, där du antingen själv delar informationen, eller där vi samlar information om dig för att kunna upprätthålla vårt arbete på ett bra sätt.

Vilken information som hanteras beror på i vilket sammanhang du är i kontakt med oss, till exempel om du skriver på vårt upprop, ger en gåva eller anmäler ditt intresse för att engagera dig i föreningen. Uppgifter som samlas in kan till exempel vara namn, postadress, telefonnummer, mejladress samt personnummer. När du ger en gåva till oss kan även betalningsinformation samlas in, så som kredit-/betalkortsdata (sista siffrorna i kortnumret, giltighetsdatum), fakturainformation, bankkontonummer etc.

Våra barns klimat kan komma att uppdatera eller komplettera dina uppgifter från offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård och en relation till dig som intressent/givare.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

Genom att använda Våra barns klimats webbplats ger du ditt samtycke till vår användning av cookies samt insamling och användning av information som vi får genom din användning av webbplatsen. Läs mer om cookies.

Ändamål för insamling av personuppgifter

Våra barns klimat behandlar dina uppgifter i syfte att:

  • Kommunicera med dig och informera om vårt arbete och din möjlighet till engagemang, som till exempel medlem eller givare. Detta kan ske genom olika kanaler som telefon, sms, mejl, brev m.m.
  • Administrera ditt medlemskap eller givande.
  • Uppfylla Våra barns klimat syfte att visa politikerna hur många som står bakom vårt upprop om en politik som tar klimatmålen på allvar.
  • Analysera beteenden och statistik för att förbättra vår verksamhet och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte?

Vid postala utskick, mejlutskick, SMS-utskick, analyser och utskick av undersökningar använder vi oss ibland av underleverantörer och externa tjänster. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter

MEDLEM I VÅRA BARNS KLIMAT

Vi sparar de personuppgifter som behövs för administrationen av ditt medlemskap så länge du är medlem och därefter i fem år om du inte inte särskilt ber om att bli raderad. Detta för att vi ska kunna kontakta dig om det uppstår några frågor. Uppgifter i protokoll och motsvarande handlingar sparas i enlighet med gällande lagstiftning och regler för ideella föreningar.

GIVARE

Personuppgifter i samband med gåva sparas av banken/Swish samt eventuella samarbetspartners, beroende på i vilket system transaktionen genomförs. Vissa uppgifter hanteras också av Våra barns klimat för analys av givande på övergripande nivå. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras fem år efter din senaste gåva/kontakt. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnad lagstiftning såsom bokföringslagen.

OM DU HAR SKRIVIT PÅ VÅRT UPPROP

Dina personuppgifter lagras av Våra barns klimat så länge uppropet är aktivt. Vid undertecknande av uppropet blir du även prenumerant på vårt nyhetsbrev och lämnar ditt medgivande till att vi behåller dina uppgifter. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet via länk i varje utskick. Vill du avregistrera dig från hela uppropet behöver du kontakta oss, enligt kontaktuppgifter nedan.

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Våra barns klimat. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel är tillgången till personuppgifter behörighetsstyrd och endast ett begränsat antal personer har åtkomst.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Våra barns klimat baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

FULLGÖRA AVTAL

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som givare och som medlem i den ideella föreningen Våra barns klimat.

BERÄTTIGAT INTRESSE

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka relevant information till dig som medlem eller givare, så som nyhetsbrev eller annan information. Om du har skrivit på vårt upprop, anmält dig till vår resurspool eller på annat sätt kontaktat oss kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

SAMTYCKE

I vissa av våra utskick tillämpar vi samtycke för behandling av dina uppgifter. Det kan till exempel ske i undersökningar där det finns möjlighet att frivilligt lämna sina uppgifter för att få fortsatt information endast om den aktuella undersökningen.

Analys

I syfte att få mer kunskap om de engagerade i Våra barns klimat och för att kunna upprätthålla relevant kommunikation till dig kan föreningen komma att behandla dina uppgifter för att analysera exempelvis var i landet engagerade finns, vilka våra givare är och liknande, så att vi kan planera verksamheten på rätt sätt.

Rättigheter som registrerad

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter. Om du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Om du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära rättelse av dina personuppgifter, du kan begära att få dem raderade, du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. I vissa fall kan vi vara tvungna att neka till din begäran, exempelvis om vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har några frågor om Våra barns klimats integritetspolicy eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Postadress:

Våra Barns Klimat
c/o Emma Max

Musseronvägen 75

186 56 Vallentuna

E-postadress: hej@varabarnsklimat.se

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av denna integritetspolicy

Våra barns klimat kan komma att göra ändringar i hanteringen av personuppgifter. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts.

Senast uppdaterad: 2022-04-13