Agera

Att agera för klimatet kan kännas övermäktigt och svårt i en hektisk vardag där det är mycket annat som också kräver uppmärksamhet, tid och engagemang. Och du kan inte ensam stänga ner kolkraftverk i Kina eller se till att världens länder lagstiftar bort våra utsläpp.

Men vi kan alla vara en del av lösningen. Det viktigaste vi kan göra är att inte titta bort. Vi måste våga ta till oss forskningen och sedan hitta vårt eget sätt att agera. Gärna bortom individuella livsstilsval. Nedan hittar du enkla sätt agera för klimatet och särskilda råd till dig som är förälder eller arbetar i skolan.

Skriv på vårt upprop!

0
har skrivit på

Skriv på för alla barns rätt till en hållbar framtid!

Nu kraftsamlar vi för en politik som tar klimatet och barnens framtid på allvar. Är du med oss?!

Skriv på vårt upprop och låt politikerna veta att vi är många som står upp för våra barns klimat!

Vi vill att våra politiker ska:

Att sätta klimatet främst betyder att prioritera klimatet i alla politiska beslut och inom alla partier och en nationell koldioxidbudget bör införas. Vi behöver också skärpa Sveriges klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver och Parisavtalet.

Vårt krav: Sveriges klimatmål måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet. Redan år 2030 måste vi vara nere på nära noll utsläpp av växthusgaser. Det betyder att utsläppen nu måste minska med minst 10 procent per år.

Det måste bli svårt att göra fel. Därför behöver vi genom skatteväxling, styrmedel och andra åtgärder se till att klimatvänliga lösningar och produkter blir billigare och mer lättillgängliga, och fasa ut klimatförstörande produkter och tjänster. Det måste också finnas tydlig konsumentinformation om koldioxidavtrycken från produkter, tjänster och företag. Det kan exempelvis göras genom konsumentkampanjer och olika certifieringar.

Vårt krav: Prioritera arbetet med att införa ett kompletterande konsumtionsmål för att få ner utsläppen som vi orsakar i andra länder genom vår konsumtion. Genom att införa ett mål får vi bättre koll på hela vårt klimatavtryck och kan introducera åtgärder för att minska dessa.

Genom att ta fullt ansvar för våra utsläpp både hemma och utomlands, sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver och snabba på klimatomställningen kan Sverige visa andra att det går och driva på internationellt. Dessutom kan vi då exportera smarta fossilfria lösningar och teknologier och därmed bidra till fler gröna jobb, ökad konkurrenskraft och minskade utsläpp utomlands. Sverige kan också bli världsledande genom att storsatsa på folkbildning och informationsinsatser riktade till allmänheten och utbildningsinstanser, exempelvis i våra skolor.

Vårt krav: Storsatsa på folkbildande insatser med en speciell fokus på skolans roll i klimatomställningen – vi kallar det ett klimatlyft för skolan. Se över hur barn med klimatoro ska stöttas och hur vi ser till att undervisning om klimatkrisen och klimatomställningen blir världsledande.

Håller du med? Skriv under uppropet och visa att du också ställer dig bakom våra krav. Din underskrift spelar roll! Genom att vara många visar att vi är en kraft att räkna med och blir inbjudna till möten med ministrar och politiker där vi för fram barnens röst i klimatfrågan. När du skriver på får du också vårt nyhetsbrev.

Stötta Våra barns klimat

Ge en gåva

Varje krona räknas!

Din gåva gör oss starka. Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad för våra barns framtid.

Bli månadsgivare

Bli vår föräldrakraft

Som månadsgivare hjälper du oss att bli en stabil organisation med kraften att skapa långsiktig påverkan på politiken och vår omvärld.

Engagera dig

Våra barns klimat behöver dig

Ju fler vi är som engagerar oss för klimatfrågan, desto större påverkan kan vi skapa. Vi drivs av ideella krafter och all kompetens och varje timme behövs och gör skillnad.

Att agera för klimatet kan kännas övermäktigt och svårt i en hektisk vardag där det är mycket annat som också kräver uppmärksamhet, tid och engagemang. Och du kan inte ensam stänga ner kolkraftverk i Kina eller se till att världens länder lagstiftar bort våra utsläpp.

Men vi kan alla vara en del av lösningen. Det viktigaste vi kan göra är att inte titta bort. Vi måste våga ta till oss forskningen och sedan hitta vårt eget sätt att agera. Gärna bortom individuella livsstilsval. Nedan hittar du våra tips på hur du kan agera för klimatet och särskilda råd till dig som är förälder eller arbetar i skolan.

Detta kan du göra för klimatet

Ett enkelt första steg att bidra till förändring är att visa att du står bakom organisationer som agerar för klimatet. Du kan visa ditt stöd genom att bli medlem hos t.ex. Naturskyddsföreningen och WWF eller genom att skriva under namninsamlingar, så som vårt upprop eller namninsamlingar hos Greenpeace.

Att driva påverkansarbete kräver resurser – både i form av arbetstid och pengar. Alla har inte möjlighet att bidra med sin tid, men kanske har du istället möjlighet att bidra finansiellt för att medverka till arbetet, antingen genom en enskild gåva eller som månadsgivare. En kaffe på stan, en utelunch eller helgens chipspåse kan istället bli till ett månadsgivande på 50 eller 100 kr – varje krona räknas!

Vill du bidra till Våra barns klimats arbete? Ge en gåva eller bli månadsgivare – dina pengar behövs!

Att lära sig mer om klimatfrågan lägger grunden till att agera. Det finns många olika sätt att lära sig mer om klimatet:

  • Titta på “Breaking Boundaries” på Netflix.
  • Lyssna på Johan Rockströms sommar- eller vinterprat i Sveriges Radio.
  • Läs mer om frågan hos Naturskyddsföreningen eller WWF.
  • Lyssna på poddar om klimatet.
  • Läs böcker om klimatet – låna gärna på ditt bibliotek och fråga om de kan köpa in bra klimatböcker.
Var inte tyst! Dela dina tankar i sociala medier, prata om klimatet med din partner, dina barn, släkt och vänner och ta upp frågan på jobbet. Ju fler som förstår klimatfrågan, desto större chans att skapa förändring. Berätta att du är orolig och fråga hur andra ser på klimatförändringarna. Berätta om dina val och hur du agerar för en hållbar
framtid. Att inspirera ger en mer positiv känsla än att ifrågasätta och komma med pekpinnar. Tänk morot hellre än piska!

Svårt att veta hur du ska prata om klimatet? Hos Naturskyddsföreningen finns 10 tips på hur du kan tänka i samtal om klimatet från klimatpsykologen Kata Nylén. Klimatpsykologernas bok Klimatpsykologi kan också vara bra att läsa för att förbereda sig för klimatsamtal. Att prata med barn om klimatet kan vara extra svårt – därför har vi tagit fram en guide för dig som är förälder eller lärare om hur du pratar med barn om klimatet. Vill du fördjupa dig finns också vår talesperson Frida Berry Eklunds bok Prata med barn om klimatet.

Vi behöver göra vad vi kan på individnivå för att minska våra utsläpp, men förändring måste också ske på ett högre plan. Politikerna har lovat att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet. Just nu ser det löftet inte ut att hållas på långa vägar.

Ett viktigt sätt att påverka politiken är självklart att rösta i riksdagsvalet. Ta hjälp av granskningar som görs när det gäller klimatpolitiken och rösta på det parti och de politiker som du tycker står för en politik som du tror på.

Du kan också kontakta en politiker och kräva att de tar sitt ansvar och fattar politiska beslut med klimatet i fokus. Kontakta din kommun, det parti du sympatiserar med eller politikerna i Regeringen. Att ringa eller skriva ett personligt brev och uttrycka dina tankar, åsikter och erfarenheter samt kommer med förslag till förändring är ett kraftfullt sätt att påverka. Du hittar alla kontaktuppgifter till riksdagens politiker på riksdagen.se.

Det bästa du kan göra för att hantera oro och ångest för klimatkrisen är att engagera dig. Fundera över om du kan ge av din tid eller dina kompetenser för att bidra till klimatomställningen. Det finns plats för alla att vara del av lösningen!

Det kan vara i stort eller smått – i kvarteret med grannarna, på jobbet, i en organisation eller politiskt. Det finns idag många lokala, nationella och globala initiativ att delta i. Att engagera sig och hitta andra som har samma mål och brinner för samma frågor är viktigt för att hitta kraft och glädje för att agera.

Vi i Våra barns klimat letar alltid efter ideella krafter som kan hjälpa oss med allt ifrån att sköta hemsidan, hantera sociala medier till att hitta finansiering. Läs mer om hur du kan engagera dig hos Våra barns klimat. Lokala grupper som arbetar med klimatfrågan kan du hitta hos Klimatklubben eller Naturskyddsföreningen.

Kanske känner du att du behöver göra mer för klimatet än vad du hinner med på din fritid. Då kan det vara värt att fundera på om du kan jobba med klimatfrågan. Kanske kan du gå ned i tid på ditt ordinarie arbete för att kunna lägga mer tid på ditt klimatengagemang – antingen ideellt eller som konsult. Du kan också hitta ett jobb på ett företag eller i en organisation som du tycker går mer i linje med dina värderingar. Eller så kanske du vill byta bana helt och utbilda dig inom klimatfrågan – det är aldrig för sent att göra något nytt! Behöver du inspiration kan du läsa vårt inlägg om framtidens jobb.

Vi är flera inom Våra barns klimat som på olika sätt har ändrat vårt arbete, vår arbetstid eller vårt liv för att kunna engagera oss mer för det vi brinner för. I podden Från Vettet kan du höra vår talesperson Frida Berry Eklund berätta om sin klimatresa.

För dig som är förälder

För dig som är förälder

Prata med barn
om klimatet

Känner ditt barn oro inför framtiden? Vi har tagit fram ett stöd för dig så att du kan prata med ditt barn om klimatet.

Prata med barn
om klimatet

Känner ditt barn oro inför framtiden? Vi har tagit fram ett stöd för dig så att du kan prata med ditt barn om klimatet.

Klimatlyft skolan

Våra barn och unga oroar sig för klimatet, men också för hur framtiden kommer att se ut när de är vuxna. En del beskriver oron som panikartad och ständigt närvarande.

Skolan spelar en nyckelroll i att hjälpa unga att hantera oron, men också genom att agera för att visa att vuxna tar frågan på allvar.

Därför vill vi se ett nationellt klimatlyft för alla lärare! Läs mer och hjälp oss att påverka politikerna genom att skriva på vår upprop för ett klimatlyft.

Läs med dina barn

Lär barnen om klimatet genom att läsa böcker som är anpassade för deras ålder. Tillsammans med Klimatklubben har vi tagit fram en lista med tips på böcker för barn i olika åldrar.

Har du fler tips? Hör gärna av dig till oss på hej@varabarnsklimat.se.

För dig som är lärare eller skolledare

För dig som är lärare eller skolledare

Klimatrelaterad oro, ångest och bristande framtidstro är växande problem som påverkar ungas psykiska hälsa. I dag är sex av tio unga mellan 12 och 18 år oroliga för klimatet – och många ser dystert på framtiden. Bara hälften känner hopp om att vi kommer att lösa klimatkrisen.

Du som skolledare, lärare eller pedagog kan spela en nyckelroll. Nedan har vi samlat några verktyg för att möta eleverna i klimatfrågan och hantera klimatkrisen på din skola.

Klimatrelaterad oro, ångest och bristande framtidstro är växande problem som påverkar ungas psykiska hälsa. I dag är sex av tio unga mellan 12 och 18 år oroliga för klimatet – och många ser dystert på framtiden. Bara hälften känner hopp om att vi kommer att lösa klimatkrisen.

Du som skolledare, lärare eller pedagog kan spela en nyckelroll. Nedan har vi samlat några verktyg för att möta eleverna i klimatfrågan och hantera klimatkrisen på din skola.

Prata med elever om klimatet

Vi har tagit fram en guide för dig som lärare och pedagog i hur du ska prata med elever om klimatet. Här finns tips på vad du bör säga och vad du bör undvika.

Klimatlyft skolan

Vi vill vi se ett nationellt klimatlyft för alla lärare! En sådan satsning bör fokusera på tre grundstenar: lärande, mående och handling.

Vi hoppas att du som arbetar i skolan står bakom vårt klimatlyft. Visa det genom att skriva på vårt upprop för klimatlyftet!

Rektorsnätverk

Nu startar Våra barns klimat ett rektorsnätverk för att ge tips och verktyg för hur skolan kan bli bättre på att hantera barns mående kopplat till klimatförändringarna. Vi ser att skolan är en viktig arena för att möta barns oro och tankar kring klimatförändringarna. Genom rektorsnätverket hoppas vi på att kunna ge inspiration till er rektorer, men också fördjupa vår förståelse i skolans arbete.

Som medlem i nätverket får du ta del av information och inspiration. Framåt finns också möjlighet att påverka innehållet utefter behov och önskan, så att det ger så mycket som möjligt till de som är med.

Skulle du vara intresserad av att ingå i nätverket?

Följ oss i sociala medier

Vi påverkar politiken genom att vara många. Följ oss på sociala medier och bidra till att få med fler på tåget.

Bidra med din tid

Våra barns klimat drivs till största delen av vanliga föräldrar som engagerar sig på sin fritid. Vill du vara med? Alla kunskaper och färdigheter är välkomna hos oss! Hör av dig till oss och berätta vad du vill bidra med!

Har du en idé?

Vi vill gärna höra dina idéer om hur vi kan åstadkomma en politik som tar klimatmålen på allvar. Hör av dig!