Publicerad: 20 februari, 2024

Ny Verianundersökning:

Ungas hopp om klimatet fortsätter att minska

Knappt två av fem, 38 procent, av Sveriges barn och unga i åldrarna 12-18 år, känner sig hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Det visar en ny undersökning som genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av föräldraorganisationen Våra barns klimat.

– Alla barn ska få leva på en välmående planet och det är vi vuxna som behöver agera för att de ska känna hopp om sin framtid, säger Klara Adolphson, styrelseordförande för Våra barns klimat.

Undersökningen visar att 38 procent av landets barn och unga i åldern 12 till 18 år känner sig hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Andelen som känner hopp om klimatet har minskat stadigt sedan undersökningen gjordes första gången år 2020, då var motsvarande siffra 51 procent. Även andelen som svarar att de känner att de kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid har minskat. År 2020 var det 65 procent som kände att de kan vara med och påverka. Motsvarande siffra i senaste undersökningen var 48 procent.

Knappt hälften, 46 procent, tycker att det är politiker som har det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och miljöproblemen i Sverige. Barn och unga rankar miljö/klimat som den tredje viktigaste politiska frågan, näst efter lag och ordning samt skola och utbildning.

– Beslutsfattare måste ta ansvar för barnen och klimatet och se till att det blir enkelt för alla att leva hållbart. Nu behöver vi en handlingskraftig politik som både ger framtidstro och skyndar på omställningen, säger Klara Adolphson, styrelseordförande för Våra barns klimat.


Fakta: Om undersökningen

Undersökningen har genomförts för fjärde året i rad av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Våra barns klimat och finansieras i samarbete med Söderberg & Partners. Den bygger på 1 002 intervjuer bland barn i åldern 12-18 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 23 november och den 4 december 2023. De tillfrågade besvarade bland annat följande frågor:

Känner du dig hoppfull eller inte hoppfull inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt?

3 procent svarade “Mycket hoppfull”
35 procent svarade “Ganska hoppfull”

41 procent svarade “Inte särskilt hoppfull”

6 procent svarade “Inte alls hoppfull”

14 procent svarade “Vet inte”

Känner du att du kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid?

6 procent svarade “Ja, absolut”

43 procent svarade “Ja, till viss del”

39 procent svarade “Nej, inte så mycket”

7 procent svarade “Nej, inte alls”

5 procent svarade “Vet inte”

Vem av följande tycker du har det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och miljöproblemen i Sverige?

46 procent svarade “Politiker”

25 procent svarade “Företag”

14 procent svarade “Individer”

3 procent svarade “Ingen av de som nämns ovan”

12 procent svarade “Vet inte”

Vilken fråga, om någon, tycker du är den allra viktigaste politiska frågan?

15 procent svarade “Miljö/klimat”

12 procent svarade “Invandring/integration”

17 procent svarade “Lag och ordning”

16 procent svarade “Skola och utbildning”

4 procent svarade “Jämställdhet“

6 procent svarade “Sjukvården”

4 procent svarade “Sysselsättning/arbetslösheten/jobben”

9 procent svarade “Landets ekonomi”

0 procent svarade “Pensioner”

1 procent svarade “Fördelningspolitiken”

2 procent svarade “Annan”

13 procent svarade “Vet inte”

 


Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en föräldraorganisation som engagerar föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet, med målet att skapa tryck på beslutsfattare. Det gör vi genom att öka medvetenheten, inspirera till förändring och vara en gemensam röst i klimatomställningen. Vi vill bidra till att beslutsfattare sätter barnen och klimatet främst och gör det enkelt att leva hållbart.

Våra barns klimat grundades 2012 och är en del av den internationella plattformen Our Kids’ Climate. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Max, verksamhetsledare på Våra barns klimat: emma@varabarnsklimat.se