Publicerad: 20 juni, 2024

Supporterskap för klimatet ska samla föräldrars engagemang

Föräldraorganisationen Våra barns klimat lanserar konceptet Klimatsupporter med målet att nå minst hälften av Sveriges cirka två miljoner föräldrar. Supporterskapet syftar till att bjuda in vuxna att engagera sig för barnen och klimatet och få in klimatet i alla rum och samtal.

– Som Klimatsupporter får du gemenskap, inspiration och kunskap att ställa om. Med många föräldrars stöd kan vi som organisation driva en positiv utveckling för barnen och klimatet, även de dagar när man som förälder har annat att tänka på, säger Emma Max, verksamhetsledare för Våra barns klimat.

Konceptet Klimatsupporter är delvis inspirerat av idrottens supportrar där gemenskapen ofta bidrar till ett starkt engagemang. Den som blir Klimatsupporter blir del av en växande rörelse av engagerade individer som kämpar för att klimatet ska bli en viktig del i alla rum och samtal – inte minst inom politiken.

Supporterskapet innebär att klimatsupportrarna stöttar Våra barns klimat ekonomiskt för att organisationen ska kunna påverka beslutsfattare och driva opinion. I gengäld får klimatsupportrarna stöd från Våra barns klimat i att engagera sig och agera tillsammans med andra för barnen och klimatet.

Våra barns klimat har tidigare haft ett upprop som fler än 30 000 personer undertecknat och man tror att supporterskapet kan engagera många fler. Med konceptet Klimatsupporter hoppas organisationen nå minst hälften av Sveriges två miljoner föräldrar.

– Infrastruktur, skola, migration, livsmedelsförsörjning, jobb och säkerhetspolitik är bara några av alla frågor där klimatet behöver vara en självklar del. Därför måste politiker sluta se klimatet som en sidofråga. Genom att bli många klimatsupportrar kan vi knuffa på för en handlingskraftig politik som både ger framtidstro och skyndar på omställningen, säger Emma Max.


 

Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en föräldraorganisation som engagerar föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet, med målet att skapa tryck på beslutsfattare. Det gör vi genom att öka medvetenheten, inspirera till förändring och vara en gemensam röst i klimatomställningen. Vi vill bidra till att beslutsfattare sätter barnen och klimatet främst och gör det enkelt att leva hållbart.

Våra barns klimat grundades 2012 och är en del av den internationella plattformen Our Kids’ Climate. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Max, verksamhetsledare på Våra barns klimat: emma@varabarnsklimat.se

Relaterad media