Publicerad: 10 januari, 2024

Föräldraorganisationen Våra barns klimat inleder ett företagssamarbete med fjällturismbolaget SkiStar. Partnerskapet syftar till att gemensamt inspirera, framför allt barnfamiljer, till engagemang för barnen och klimatet.

– Vi engagerar föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet. Därför vill vi vara på många olika platser där föräldrar är, vilket gör SkiStar till en intressant partner, säger Klara Adolphson, styrelseordförande för Våra barns klimat.

Våra barns klimat är tydliga med vikten av att sätta barnen och klimatet främst. Klimatförändringarna gör att vintrarna i Sverige blir allt kortare och för varje år minskar antalet snödagar. Det visar bland annat SMHI:s analyser av dagens och framtidens klimat. En vinter med snö kommer därför inte att vara en självklar upplevelse för dagens barn och kommande generationer – om vi inte bromsar klimatförändringarna.

– För att kunna säkerställa vita vintrar, något som utgör grunden i vår verksamhet, är klimatet en central fråga för oss. Vi har ett ambitiöst hållbarhetsarbete och tillsammans med Våra barns klimat ser vi möjligheter att både inspirera, påverka och stötta familjer till att ställa om, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

Samarbetet mellan SkiStar och Våra barns klimat kommer att innehålla en rad initiativ och aktiviteter som på olika sätt ökar engagemanget för barnen och klimatet. I planerna finns bland annat tips och guider för familjer om klimatförändringar och hållbarhet, samt inspirerande aktiviteter som främjar klimatengagemang under vistelsen.

– Våra barns klimat arbetar med att öka medvetenheten, inspirera till förändring och vara en gemensam röst i klimatomställningen. Genom att samarbeta med SkiStar, och nå ännu fler barnfamiljer, kan vi skapa ett större engagemang för barnen och klimatet. Och ju fler vi är, desto större tryck kan vi sätta på beslutsfattare, säger Klara Adolphson.

Våra barns klimat vill bidra till att beslutsfattare sätter barnen och klimatet främst och gör det enkelt att leva hållbart. Företagssamarbeten utgör en betydande del av organisationens finansiering. Alla samarbeten utgår bland annat från att samarbetspartnern ska ha ett systematiskt hållbarhetsarbete.

 

För mer information, kontakta gärna:

Klara Adolphson, styrelseordförande Våra barns klimat: klara@varabarnsklimat.se, +46 70 384 48 66

Fanny Sjödin, hållbarhetschef SkiStar: fanny.sjodin@skistar.se, +46 70 929 32 86