Publicerad: 24 januari, 2024
2024 har kommit att kallas för ett supervalår. Ett år då flest människor i världen kan gå till valurnorna. Detta gäller inte minst i EU då 400 miljoner förväntas lägga sin röst i valet till Europaparlamentet. Flera av årets val kan också få stor betydelse för klimatet, då det är ett debatterat ämne med olika ställningstagande till omställningens takt och finansiering.
 

6-9 juni är det dags för oss i Sverige att rösta i EU-valet. Det innebär en möjlighet att driva på och forma den gemensamma vägen framåt, inte minst inom klimatomställningen. Som medborgare i ett av medlemsländerna kan vi alla vara med och påverka valresultatet och vilken politik som bedrivs kommande år. Låt oss därför också se 2024 som ett klimat-valår!

Vad är Europavalet?

Val till Europaparlamentet sker vart femte år och kallas EU-val eller Europaval. Medborgare i Sverige och övriga EU-länderna väljer då vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i EU-parlamentet.

Vem har rätt att rösta?

Alla som är 18 år senast på valdagen och dessutom uppfyller ett av följande krav:

  • Svensk medborgare som är eller varit folkbokförd i Sverige.
  • Medborgare i ett annat EU-land och folkbokförd i Sverige samt har anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Vad händer sen?

Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna i Sverige för att få en av de 21 svenska platserna i Europa-parlamentet. Valsystemet är proportionellt, vilket betyder att antalet platser som ett svenskt parti får i Europaparlamentet står i proportion till antalet röster som partiet har fått i det svenska EU-valet.

Vad innebär partigrupper?

I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter. De flesta ledamöterna i Europaparlamentet ingår i en partigrupp. Olika svenska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet. Det gör till exempel Centerpartiet och Liberalerna.

Vad görs i Europaparlamentet?

Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från medlemsländernas regeringar.

Glöm inte att rösta i EU-valet!