Publicerad: 1 februari, 2024

Hälften, 50 procent, av föräldrarna i Sverige upplever oro för att klimatförändringarna kommer att påverka deras barns hälsa negativt. Det visar undersökningen Barn och unga om klimatets delrapport om föräldrar, en ny delrapport för 2023, som genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Våra barns klimat.

Undersökningen visar att hälften av landets föräldrar till barn i åldern 12 till 18 år upplever oro för att klimatförändringarna kommer att påverka deras barns hälsa negativt. Nära sju av tio, 68 procent, av föräldrarna är oroliga för vad som kommer hända med klimatet och miljön i framtiden och bara fyra av tio, 43 procent, känner sig hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt.

En fjärdedel, 26 procent, av föräldrarna upplever att deras barn är oroligt för vad som kommer hända med klimatet och miljön i framtiden. Samtidigt är det endast var femte förälder, 20 procent, som pratar med sitt barn om klimat och miljö minst en gång i veckan. Hälften av föräldrarna, 52 procent, tycker att politikerna har det största ansvaret för att minska klimatförändringar och miljöproblemen.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Våra barns klimat och finansieras i samarbete med Söderberg & Partners. Den bygger på 500 intervjuer med föräldrar i den svenska allmänheten, som har barn i åldrarna 12-18 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 23 november och den 4 december 2023.