Publicerad: 1 februari, 2024

Ny Verianundersökning:

Varannan förälder orolig för klimatförändringarnas påverkan på barnen

Hälften, 50 procent, av föräldrarna i Sverige upplever oro för att klimatförändringarna kommer att påverka deras barns hälsa negativt. Det visar en ny undersökning som genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av föräldraorganisationen Våra barns klimat.

– Alla barn borde få leva på en välmående planet och slippa riskera sin hälsa. Att så många föräldrar känner oro för att klimatförändringarna påverkar barnens hälsa negativt är en tydlig signal på att effekterna av klimatkrisen märks här och nu, säger Klara Adolphson, styrelseordförande för Våra barns klimat.

Undersökningen visar att hälften av landets föräldrar till barn i åldern 12 till 18 år upplever oro för att klimatförändringarna kommer att påverka deras barns hälsa negativt. Nära sju av tio, 68 procent, av föräldrarna är oroliga för vad som kommer hända med klimatet och miljön i framtiden och bara fyra av tio, 43 procent, känner sig hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt.

En fjärdedel, 26 procent, av föräldrarna upplever att deras barn är oroligt för vad som kommer hända med klimatet och miljön i framtiden. Samtidigt är det endast var femte förälder, 20 procent, som pratar med sitt barn om klimat och miljö minst en gång i veckan. Hälften av föräldrarna, 52 procent, tycker att politikerna har det största ansvaret för att minska klimatförändringar och miljöproblemen.

– Beslutsfattare måste börja sätta barnen och klimatet främst och göra det enkelt att leva hållbart. Därför vill vi se en handlingskraftig politik som både ger framtidstro och skyndar på omställningen, säger Klara Adolphson, styrelseordförande för Våra barns klimat.


Fakta: Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Våra barns klimat och finansieras i samarbete med Söderberg & Partners. Den bygger på 500 intervjuer med föräldrar i den svenska allmänheten, som har barn i åldrarna 12-18 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 23 november och 4 december 2023. De tillfrågade besvarade bland annat följande frågor:

Känner du dig orolig för att klimatförändringarna kommer att påverka ditt barns hälsa negativt?

14 procent svarade “Ja, mycket orolig”
36 procent svarade “Ja, ganska orolig”
27 procent svarade “Nej, inte särskilt orolig”
8 procent svarade “Nej, inte alls orolig”
15 procent svarade “Vet inte”

Ungefär hur ofta brukar du prata med ditt barn om klimat och miljö?

2 procent svarade “Nästan varje dag”
17 procent svarade “Någon gång i veckan”
22 procent svarade “Någon gång i månaden”
25 procent svarade “Någon enstaka gång”
33 procent svarade “Aldrig”

Vem av följande tycker du har det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och miljöproblemen i Sverige?

52 procent svarade “Politiker”
24 procent svarade “Företag”
14 procent svarade “Individer”
4 procent svarade “Ingen av de som nämns ovan”

Upplever du att ditt barn är oroligt för vad som kommer att hända med klimatet och miljön i framtiden?

5 procent svarade “Ja, mycket oroligt”
20 procent svarade “Ja, ganska oroligt”
32 procent svarade “Nej, inte särskilt oroligt”
18 procent svarade “Nej, inte alls oroligt”
24 procent svarade “Vet inte”

Känner du dig hoppfull eller inte hoppfull inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt?

5 procent svarade “Mycket hoppfull”
33 procent svarade “Ganska hoppfull”
44 procent svarade “Inte särskilt hoppfull”
13 procent svarade “Inte alls hoppfull”
5 procent svarade “Vet inte”


Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en föräldraorganisation som engagerar föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet, med målet att skapa tryck på beslutsfattare. Det gör vi genom att öka medvetenheten, inspirera till förändring och vara en gemensam röst i klimatomställningen. Vi vill bidra till att beslutsfattare sätter barnen och klimatet främst och gör det enkelt att leva hållbart.

Våra barns klimat grundades 2012 och är en del av den internationella plattformen Our Kids’ Climate. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Max, verksamhetsledare på Våra barns klimat: emma@varabarnsklimat.se