Publicerad: 10 november, 2022

Allt färre unga känner hopp om att vi kan lösa klimatkrisen, 42 procent jämfört med 51 procent år 2020. Andelen unga som anser att de kan påverka klimatet minskar och fler tycker att det är politikernas ansvar att lösa klimatkrisen. Det visar 2022 års undersökning Barn och unga om klimatet, som genomförts av Kantar Public på uppdrag av Våra barns klimat.

Undersökningen som genomfördes efter valet i september 2022 visar att 55 procent av landets unga mellan 12 och 18 år är ganska eller mycket oroliga för vad som kommer att hända med vårt klimat och vår miljö i framtiden. Andelen som anser att de kan påverka klimatet och miljöns framtid har minskat under de senaste åren, från 65 procent år 2020 till 53 procent i år.

Fler anser att politikerna bär det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och lösa miljöproblemen, 45 procent jämfört med 34 procent år 2020. Andelen som anser att det är individer som bär det största ansvaret för att lösa klimatkrisen har minskat, 17 procent jämfört med 33 procent år 2020.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Public i Sifopanelen, en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad onlinepanel. 1000 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten i åldersgrupp 12-18 år. Åldersgrupp 12-15 år medverkade efter godkännande från vårdnadshavare. Undersökningen genomfördes 13-19 september 2022.

Undersökningen Barn och unga om klimatet 2022 har genomförts i samarbete med Söderberg & Partners.