Publicerad: 16 december, 2021

Drygt hälften av Sveriges unga är oroliga för framtidens klimat och miljö, men oron har avtagit något sedan i 2020. Samtidigt är det fler unga än tidigare som anser att det största ansvaret att minska klimatförändringar och miljöproblem ligger hos politiker. En fjärdedel anser att miljö och klimat är den viktigaste frågan inför riksdagsvalet 2022. Det visar 2021 års Novusundersökning bland unga som gjorts på uppdrag av Våra barns klimat.

Novusundersökningen visar att drygt fem av tio, 54 procent är oroliga för framtidens klimat och miljö. Nära hälften, 46 procent känner hopplöshet när det gäller huruvida vi kommer att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt.

Samtidigt pratar drygt fyra av tio om klimatet minst en gång i veckan hemma, och bland de oroliga är det fler än tidigare som pratar om frågan med sina föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Fler än tidigare, 41 procent anser att politiker har det största ansvaret för att minska klimatförändringar och lösa miljöproblem i Sverige. Bland de tillfrågade uppgav cirka en fjärdedel, 24 procent att miljö och klimat är den viktigaste frågan inför riksdagsvalet 2022.

Om undersökningen

Novusundersökningen genomfördes under perioden 2–11 oktober 2021 i form av en webbaserad undersökning med 500 unga mellan 12–18 år.

Undersökningen Barn och unga om klimatet 2021 har genomförts i samarbete med Söderberg & Partners.