Publicerad: 16 december, 2021

Drygt hälften av Sveriges unga är oroliga för framtidens klimat och miljö, men oron har avtagit något sedan i fjol. Samtidigt är det fler unga än tidigare som anser att det största ansvaret att minska klimatförändringar och miljöproblem ligger hos politiker. En fjärdedel anser att miljö och klimat är den viktigaste frågan inför riksdagsvalet 2022. Det visar årets Novusundersökning bland unga som gjorts på uppdrag av Våra barns klimat.

– Det finns flera möjliga förklaringar till en relativ minskning i klimatoron hos unga. Dels kan oro för andra frågor som berör barns vardag spela en roll, men vi ser också en tydlig ökning i att fler barn pratar om frågan i hemmet med föräldrar eller vårdnadshavare. Det är bra att fler unga förväntar sig att vuxna leder klimatomställningen, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Novusundersökningen visar att drygt fem av tio, 54 procent är oroliga för framtidens klimat och miljö. Nära hälften, 46 procent känner hopplöshet när det gäller huruvida vi kommer att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt.

Samtidigt pratar drygt fyra av tio om klimatet minst en gång i veckan hemma, och bland de oroliga är det fler än tidigare som pratar om frågan med sina föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Fler än tidigare, 41 procent anser att politiker har det största ansvaret för att minska klimatförändringar och lösa miljöproblem i Sverige. Bland de tillfrågade uppgav cirka en fjärdedel, 24 procent att miljö och klimat är den viktigaste frågan inför riksdagsvalet 2022.

– Våra barn och unga påverkas starkt av information om klimatkrisen och det gäller att kunna möta deras frågor, känslor och engagemang för klimatet på ett bra sätt. Därför bör alla partier storsatsa på att lyfta klimatfrågan ur barn och ungas perspektiv, bland annat genom att stärka skolans roll i omställningen, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Fakta: Om undersökningen

Novusundersökningen genomfördes under perioden 2–11 oktober 2021 i form av en webbaserad undersökning. 500 unga mellan 12–18 år besvarade bland annat följande frågor:

Är du orolig för vad som kommer att hända med vårt klimat och vår miljö i framtiden?

 • 12 procent svarade: ”Ja, mycket orolig.”
 • 42 procent svarade: ”Ja, ganska orolig.”
 • 38 procent svarade: ”Nej, inte särskilt orolig.”
 • 6 procent svarade: ”Nej, inte alls orolig.”
 • 2 procent svarade: ”Vet inte.”

Känner du dig hoppfull eller inte hoppfull inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt?

 • 6 procent svarade: “Mycket hoppfull.”
 • 40 procent svarade: “Ganska hoppfull.”
 • 38 procent svarade: “Inte särskilt hoppfull.”
 • 8 procent svarade: “Inte alls hoppfull.”
 • 8 procent svarade: “Vet inte.”

Vem, om någon, pratar du med om din oro för klimat och miljö? (Frågan endast ställd till de som tidigare svarat att de är ”Ganska/mycket oroliga” för vad som kommer att hända med vårt klimat och vår miljö i framtiden.)

 • 59 procent svarade: “Förälder/annan vuxen i hemmet.”
 • 48 procent svarade: “Vänner.”
 • 27 procent svarade: “Lärare i skolan.”
 • 17 procent svarade: “Syskon.”
 • 12 procent svarade: “Släktingar.”
 • 5 procent svarade: “Annan person i skolan än lärare, t ex skolsköterska.”
 • 1 procent svarade: “Idrottsledare/ledare för annan fritidsverksamhet.”
 • 5 procent svarade: “Annan person än de som nämns ovan.”
 • 15 procent svarade: “Ingen.”
 • 4 procent svarade: “Vet inte.”

Ungefär hur ofta brukar ni prata om klimat och miljö hemma?

 • 6 procent svarade: “Nästan varje dag.”
 • 36 procent svarade: “Någon gång i veckan.”
 • 29 procent svarade: “Någon gång i månaden.”
 • 22 procent svarade: “Har hänt någon enstaka gång.”
 • 5 procent svarade: “Aldrig.”
 • 3 procent svarade: “Vet ej.”

Vem av följande tycker du har det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och miljöproblemen i Sverige?

 • 41 procent svarade “Politiker.”
 • 28 procent svarade “Företag.”
 • 23 procent svarade “Individer.”
 • 3 procent svarade “Ingen av de som nämns ovan.”
 • 6 procent svarade “Vet inte.”

I september 2022 är det riksdagsval i Sverige. Vilken av följande frågor, om någon, tycker du är den allra viktigaste politiska frågan inför valet?

 • 24 procent svarade “Miljö/klimat.”
 • 15 procent svarade “Invandring/integration.”
 • 14 procent svarade “Lag och ordning.”
 • 13 procent svarade “Skola och utbildning.”
 • 9 procent svarade “Jämställdhet.”
 • 7 procent svarade “Sjukvården.”
 • 5 procent svarade “Sysselsättning/arbetslöshet/jobben.”
 • 3 procent svarade “Landets ekonomi.”
 • 1 procent svarade “Pensioner.”
 • 1 procent svarade “Fördelningspolitiken.”
 • 1 procent svarade “En annan fråga än de som står med i listan ovan är viktigast.”
 • 8 procent svarade “Vet inte.”

Du kan läsa hela undersökningen här..

Undersökningen har genomförts i samarbete med Söderberg & Partners.