Publicerad: 21 november, 2023

Våra barns klimat får för femte året i rad ekonomiskt stöd från det finansiella rådgivningsföretaget Söderberg & Partners, som därmed fortsätter som huvudpartner. Stödet ska hjälpa Våra barns klimat att engagera föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet, med målet att skapa tryck på beslutsfattare.

– Vi är otroligt glada för att Söderberg & Partners fortsätter att stötta oss som huvudpartner. Det gör att vi kan utveckla vårt arbete med att öka medvetenheten, inspirera till förändring och vara en gemensam röst i klimatomställningen, säger Emma Max, verksamhetsledare Våra barns klimat.

Söderberg & Partners har varit huvudpartner till Våra barns klimat sedan 2019. Samarbetet är en del av Söderberg & Partners hållbarhetsarbete, vars fokus ligger på att bidra till att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar, med inriktning på insatser kring miljö och utbildning.

– Våra barn och unga kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna om vi inte åstadkommer en förändring och lyckas gå mot ett fossilfritt samhälle. Genom att bidra till Våra barns klimat lyfter vi fram barnens perspektiv – ett perspektiv som behöver höras och lyssnas på. För det är deras framtid vi bestämmer över, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef Söderberg & Partners.

Stödet kommer bland annat att finansiera kommunikations- och påverkansarbete samt den årligt återkommande opinionsundersökningen Barn och unga om klimatet. En del av samarbetet handlar också om att ge medarbetarna på Söderberg & Partners inspiration och verktyg att engagera sig för barnen och klimatet.

Om Våra barns klimat

Våra barns klimat engagerar föräldrar och andra vuxna för barnen och klimatet. 30 000 personer har skrivit på organisationens upprop till politikerna för en politik som tar klimatet på allvar. Våra barns klimat är grundare av den internationella klimatföräldrakoalitionen Our Kids’ Climate, som i dag samlar 58 grupper från 23 länder.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Företaget bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och kapitalförvaltning. Söderberg & Partners utvecklar även digitala verktyg för såväl finansiell rådgivning som löne-, och förmånshantering.