Företagssamarbete – tillsammans i klimatomställningen

En miljard barn löper extremt hög risk att drabbas av klimateffekter och endast 4 av 10 unga känner hopp om att vi kommer att kunna lösa klimatfrågan på ett bra sätt. Nu ökar vi takten för att kunna säkra barns liv, hälsa och framtid!

Som företag finns det många möjligheter att bidra till vårt arbete för barns rättigheter i klimatomställningen. Vi vill bli starkare tillsammans med er – för vi tror på kraften i att samverka för att driva på för förändring!

Bli företagspartner

Som företagspartner blir du en del av Våra barns klimat. Tillsammans tar vi fram ett samarbete som engagerar både internt och externt, genom t.ex. föreläsningar, event och kampanjer. Vi skräddarsyr varje partnerupplägg för att passa just ert företag.

Ge en företagsgåva och hjälp oss att växla upp vårt arbete för att stötta fler barn i klimatomställningen. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Bli företagsvän

Våra företagsvänner stöttar oss med det de gör bäst – antingen med tid, kompetens eller med en produkt som lyfter vår verksamhet. Vilken är er superkraft som ni kan bidra med?

Företags-samarbeten

Ditt företag kan vara med och påverka framtiden genom att stötta Våra barns klimat. För att vi ska kunna driva vårt arbetet krävs starka partners. Dela med er av er tid, er kunskap eller stötta oss finansiellt.

Nyfiken på hur ditt stöd gör nytta? Hit går pengarna!

Vill du veta mer om vårt insamlingsarbete – läs vår Insamlingspolicy.

TACK!

Stort tack till alla företagspartners och organisationer som möjliggör vårt arbete!

Huvudpartners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Som företag vill de vara med och bidra till att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar. Söderberg & Partners har varit huvudpartner till Våra barns klimat sedan 2019.

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sverige och Norge. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med gästerna i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. Här kan du läsa mer om: SkiStars hållbarhetsarbete. SkiStar har varit huvudpartner till Våra barns klimat sedan 2024.

Stiftelser och andra organisationer

Postkodstiftelsen bidrar med finansiering till Våra barns klimats projekt ”Prata med barn och unga om klimatet”. Projektet syftar till att engagera fler föräldrar i klimatfrågan samt stärka deras förmåga att stötta barn och unga i att hantera oro över klimatet. Resultatet av projektet är den digitala utbildningen ”Klimatsnack – prata med barn om klimatet” som lanserades i maj 2023.

Skandia idéer för livet gav projektstöd till Våra barns klimat under 2021, för att ta fram guiden Prata med barn om klimatet och filmen med samma namn.

Vänner

Universal Production Music logotype

Vanliga frågor och svar om företagssamarbeten

Gemensamt för våra företagssamarbeten är att de vi krokar arm med har en hög ambition i sitt hållbarhetsarbete och genom detta arbete bidrar till både sin egen och omgivningens klimatomställning. Utöver det vill vi genom våra partnerskap nå ut till föräldrar och andra vuxna för att öka engagemanget för barnen och klimatet hos så många som möjligt.

Många företag står inför stora utmaningar kopplat till klimatomställning och få företag är idag fullt ut hållbara. Det viktigaste för oss när vi bedömer olika företag är att de har en hög ambition i sitt hållbarhetsarbete, en transparens kring brister och utmaningar samt en vilja att bidra till Våra barns klimats varumärkeslöfte att alltid ha barnen och klimatet i fokus.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och tackar därför alltid nej till gåvor från politiska partier och religiösa samfund. Vi tar inte heller emot gåvor från företag och organisationer som i sin kärnverksamhet är en del av fossilindustrin eller arbetar aktivt för att bromsa klimatomställningen. Utöver detta gäller att företagen, genom majoriteten av sina investeringar, inte ska bidra till produktion, försäljning eller utnyttjande av pornografi, vapen, alkohol eller tobak.

Våra företagspartners ska i sin verksamhet säkerställa att FN:s mänskliga rättigheter och Barnkonventionen efterlevs.

Det finns alltid en risk att företag ger gåvor till icke vinstdrivande organisationer som ett sätt att kompensera brister i sin verksamhet. Våra barns klimat samarbetar främst med företag som själva vill utvecklas, ställa om sin verksamhet och höja sin kompetens med fokus på barnen och klimatet.

Vi erbjuder våra partners kompetensutveckling inom frågor som rör barnen och klimatet. Utöver det har vi en dialog om partnerns verksamhet och hållbarhetsarbete. Det ger oss möjlighet att inspirera, påverka och engagera för klimatomställningen.

Vi skriver alltid avtal med våra företagspartners, där rättigheter och skyldigheter regleras. Om någon av våra partners frångår avtalet eller genom sin verksamhet bidrar till att i ökad grad bromsa klimatomställningen överväger vi alltid att avbryta eller inte förlänga samarbetet.