Hit går pengarna

Din gåva ger oss föräldrakraft! Pengarna går till opinionsbildning, politisk påverkan och att ge fler föräldrar verktyg att engagera sig. Det kan till exempel vara att anordna ett klimatevent, organisera möten med politiker eller göra en film.

Vi är en liten grupp ideellt engagerade föräldrar, cirka 20 personer, som driver organisationen på fritiden, mellan dagjobb, fotbollsträningar och skollämningar. Fyra av våra aktiva medlemmar lägger också tid på frilansbasis, motsvarande totalt en heltidstjänst, för att stötta upp det ideella arbetet och öka kraften i arbetet.

Fler gåvor betyder att vi kan växla upp vårt påverkansarbete och stötta fler föräldrar i sitt klimatengagemang!

Opinionsbildning

VI behöver bli många som agerar för klimatet! Därför är opinionsbildning en viktig del i vårt arbete för att påverka framtiden. Med kommunikation, kampanjer, debattartiklar, poddeltagande och event påverkar vi föräldrar och andra vuxna att ta ställning i klimatfrågan.

Vår kommunikation utgår från våra krav till politikerna – grunden till vårt upprop. Under 2021 har vi specifikt agerat för ett klimatlyft i skolan, med fokus på att engagera vårt nätverk i att hjälpa skolan att möta barns och ungas frågor, mående och engagemang för klimatet.

Politikerpåverkan

Genom vårt upprop har vi blivit en viktig påverkansaktör i klimatfrågan. Vi har under åren blivit inbjudna till flera möten med politiker, ofta tillsammans med andra stora organisationer i klimatrörelsen.

Vi påverkar också politiken genom riktade insatser som överlämning av namnunderskrifter, brev till politiker och riktade debattartiklar.

Just nu planerar vi också våra påverkande aktiviteter inför valet 2022.

Verktyg för föräldrar

Vi vet att föräldrar har fullt upp i vardagen och kanske inte hinner engagera sig fullt ut i alla frågor. Därför hjälper vi till med verktygen för att det ska bli lättare att agera i klimatkrisen.

Vi har under åren uppmanat våra följare att skicka brev och ringa till politiker, tagit initiativ till aktion på sociala medier för våra barn och tagit fram en guide för hur föräldrar kan prata med barn om klimatet. Vi lyfter också tips för föräldrar och lokala påverkansaktiviteter.

Pojke som sitter på skateboard i solnedgång

Vår finansiering

Vår finansiering bygger på tre inkomstströmmar – gåvor från privatpersoner, företagsgåvor och projektstöd.

Den största delen av vår finansiering idag utgörs av en gåva från Söderberg & Partners, som möjliggör vårt mikrokansli bestående av fyra aktiva medlemmar som arbetar på frilansbasis, motsvarande sammantaget en heltidstjänst, för att stötta den ideella organisationen.

Stödet från privatpersoner är det som håller organisationen ”under vingarna” – det täcker våra kostnader för att hålla verksamheten vid liv. För specifika projekt får vi eller har vi fått projektstöd från Postkodstiftelsen, Skandia Idéer för livet och Forum CIV.

Pengarna lägger vi på fyra områden:

 • Kommunikation: Vi tar fram grafisk material och filmer, nyhetsbrev till våra stöttare, planerar kampanjer och annonserar på sociala medier för att nå ut till ännu fler. Vi tar också fram verktyg för att stötta fler att engagera sig i klimatfrågan.
 • Medlemsorganisationen: Våra ideella medlemmar är det viktigaste vi har för att kunna driva arbetet. Att ta hand om våra medlemmar och introducera nya medlemmar är därför en del av vår kanslifunktion, där vi lägger en del av den arvoderade tiden.
 • Extern kommunikation: För att vi ska kunna påverka politiken, exempelvis ta politiska möten på dagtid, samverka med andra organisationer och andra intressenter krävs tid och kapacitet. Därför läggs en del av våra pengar på tid hos ett par av våra medlemmar, på konsultbasis, för att hantera just detta.
 • Administration: Att driva en organisation kräver också administration – för oss handlar det om ca 50 000 kr per år. Det innefattar att upprätthålla en hemsida, bankkostnader, revision och administrativa verktyg.

Det här har vi gjort tidigare

 • I januari deltar vi i dialogmöte med Klimatpolitiska rådet och regeringen för att återkoppla på Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan.
 • Vi skriver ett remissvar på utredningen SOU 2020:4 “Vägen till en klimatpositiv framtid”, där vi betonade barns rättigheter i klimatomställningen.
 • I juli skriver vi tillsammans med klimatrörelsen artikeln “Inget coronastöd till klimatskadlig verksamhet”, där vi lade fram fem krav på åthämtningspolitiken efter corona.
 • I mitten av året lanserar vi resultatet av vårens hårda arbete när Föräldravrålet byter namn till Våra barns klimat – ett steg för att nå ännu fler vuxna som bryr sig om våra barns framtid.
 • Vår film “(Inte) för barn” lanseras i samarbete med reklambyrån Volt.
 • Vi arrangerar en digital manifestationunder den globala storstrejken i september – #minabarnsklimat, som engagerar hundratals föräldrar.
 • Vi opinionsbildar kring expansionsplanerna för oljeraffinaderiet Preemraff. Bland annat skrev vi ett brev till kommunstyrelsens ordförande i Lysekil.
 • I oktober mottar vi stolt WWF:s pris som Årets miljöhjälte 2020.
 • Vår talesperson Frida Berry Eklund släpper boken “Prata med barn om klimatet”. En handbok om hur vi kan prata med barnen om klimatkrisen.
 • Under hösten genomförs vår Novusundersökning ”Barn och unga om klimatet” och den första delen av resultatet publiceras i december.
 • I slutet av året lanserar vi satsningen #Klimatlyftskolan genom en debattartikel i Aktuell hållbarhet, skriven tillsammans med kulturgeografen Kajsa Kramming och klimatpsykologen Kata Nylén.
 • I december publicerar The Independent vår talesperson Frida Berry Eklunds artikel om Parisavtalets femårsdag i The Independent.
 • Vi återkopplar på Naturvårdsverkets utredning om allmänhetens roll i omställningen.
 • Deltar i rundabordssamtal med Isabella Lövin, tillsammans med representanter för miljö- och klimatrörelsen. Anledningen till mötet var den gemensamma checklista som vi i civilsamhället tog fram inför klimathandlingsplanen.
 • När den klimatpolitiska handlingsplanen förhandlades skrev vi under artikeln Klimatet kräver krigstidsliknande plan. Följde upp med en blixtaktion där vi uppmanade vi våra följare att mejla och ringa till de partier som förhandlade om klimathandlingsplanen. Det gick så bra att vi kraschade regeringskansliets mejlserver och fick rikta om aktionen.
 • Vår idé om ett gemensamt brev från föräldrar från hela världen till de föräldrar som förhandlar på klimatmötet i Madrid fick ett enormt genomslag! Brevet publicerades 94 gånger i 15 länder med en räckvidd på drygt 500 miljoner människor!
 • Vi bjuds in till dialog med finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund om miljö- och klimatsatsningarna i vårändringsbudgeten.
 • Lämnar över underskrifter till finansminister Per Bolund, för att få AP-fonderna att flytta statliga pengar från fossila investeringar till etiskt försvarbara alternativ. I samarbete med Greenpeace, PUSH Sverige och PRO.
 • Undertecknar ett brev till statsråden Isabella Lövin, Anders Ygeman, Ibrahim Baylan, Ardalan Shekarabi med titeln “Förslag kring uppdrag till Miljömålsberedningen och Naturvårdsverket angående konsumtionsbaserade klimatmål”.
 • Vår talesperson Frida Berry Eklund är med på Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste!
 • Vi kommenterar hållbar utveckling i förskolan i Aktuell Hållbarhet.
 • Frida Berry Eklund och Janine O’Keeffe, initiativtagare #parentsforfuture, skriver en debattartikel för Supermiljöbloggen med budskapet att klimatkrisen är de vuxnas ansvar, inte barnens.
 • Vi är våra barns röster i den globala fredagsstrejken den 15 mars då fler än 1,6 miljoner ungdomar i över 150 länder strejkar.
 • Vi återuppväcker det internationella klimatföräldranätverket, Our Kids’ Climate vid ett event i FN, där vår talesperson Catarina Rolfsdotter Jansson fick ett helt rum av ambassadörer, beslutsfattare och media att titta på Föräldravrålets intervju med Greta och sedan resa sig upp för att visa att vi står upp för de ungas framtid och agerar. Our Kids’ Climate samlade år 2019 56 grupper från 18 länder som samarbetar på internationell nivå. Bland annat var vi med och tog fram ett internationellt brev tillsammans med Parents For Future som publicerades i The Guardian.
 • Frida Berry Eklund håller tal på Fria pensionärers klimatmanifestation i Kungsträdgården om föräldrars ansvar i klimatfrågan och om att lämna över en bättre värld till våra barn.
 • Våra talespersoner representerade Föräldravrålet när We Don’t Have Time höll klimatkonferens. Vid konferensen presenterades Club of Rome´s Climate Emergency Plan.
 • Frida Berry Eklund är en av 124 “public figures” som skrev ett gemensamt brev i The Guardian om klimatkrisens påverkan på våra barns framtid.
 • Inför valet till Europaparlamentet samarbetade vi med Väljarskolan, folkbildade om valet och varför det är viktigt ur ett klimatperspektiv.
 • Vår talesperson Cataraina Rolfsdotter Jansson var med i juniavsnittet av podcasten Klimatekot
 • Our Kids’ Climate var partner och medverkade i världens första no-fly TV-program med Catarina Rolfsdotter Jansson som programledare. Första avsnittet fokuserar på finans och pension.
 • I oktober blev det klart att Föräldravrålet får en miljon i gåva av Söderberg & Partners.
 • Inför Black Friday samarbetade vi bland annat med Klimatklubben där vi skrev debattartikel om varför handeln bör skrota Black Friday. Det ledde även att vi medverkade i Aftonbladet webb-TV, i Rapport och skrev en replik i DN.
 • Frida Berry Eklund skrev den här internationella artikeln tillsammans med Yoca Arditi-Rocha från Our Kids’ Climate om varför vi borde sluta applådera när barnen strejkar. Artikeln återpublicerades även i The Miami Herald.
 • Frida Berry Eklund gästade podden Change Leaders för att prata om klimat, barn och inre hållbarhet.
 • Tar fram Klimatkompassen 2018 tillsammans med WWF. Genom enkäten har vi fått veta hur partierna tänker lösa klimatkrisen och om förslagen räcker (det gör de inte) för att nå uppsatta nationella och internationella mål.
 • Lanserar en ny film om oss där vi berättar vilka vi är, vad vi vill och varför vi behövs.
 • Utvärderar partiernas klimatpolitik, efter enkätsvaren i Klimatkompassen och skriver en debattartikel där vi ger förslag på hur de ska arbeta framöver.
 • Avlägger nyårslöfte tillsammans med 21 andra miljö- och klimatorganisationer om att vi ska hålla ögonen på politikerna och deras klimatpolitik.
 • Vi har synts i media, t.ex. med hjälp av gratisannonser, reportage och intervjuer i bland annat tidningarna Vi Föräldrar, Runners World, Effekt Magasin, tidningen mama och totalt nått mer än en halv miljon läsare.
 • Demonstrerar tillsammans med andra klimatkämpar i Tillsammans för Klimatet.
 • Arbetar fram en ny kommunikationsplan och en ny grafisk profil och logotyp för att på så sätt nå ut bättre och öka tydligheten i vårt budskap.
 • Föräldravrålet får vara med i rundabordssamtal med regeringen om den nya miljöbilagan till budgetpropositionen. Vi räknas som en viktig aktör i civilsamhället, power!
 • Vi skriver ett julbrev (en debattartikel) i Aftonbladet om vad vi önskar oss av Sveriges politiker.
 • 2017 är ett mellanår där vi laddar batterierna, smider planer i det fördolda, värvar nya aktiva, funderar över våra budskap, planerar förändringar i grafisk profil och kommunikation, uppdaterar hemsidan, söker finansiering för olika kampanjer och projekt, organiserar om oss, förbättrar och utvecklar rutiner, kommunikationsplaner, IT-system och annat som gör oss till en mer stabil och tydlig organisation.
 • Vi gör en drive för att samla in pengar och får många bidrag av alla våra fantastiska stöttare. Detta gör att vi har möjlighet att expandera framöver.
 • En ideell förening bildas (Aktiva Föräldravrålet) för att kunna agera juridisk person som kan äga tillgångar och skulder. Som juridisk person har föreningen ett bankgirokonto (5024-9838) och ett swishkonto (123 268 05 69).
 • Föräldravrålet deltar på uppföljningsmöte efter COP21 den 26 januari med svenska förhandlingsdelegationen.
 • Deltagande på Greenpeace-eventet Växthuset utanför Näringsdepartementet med avsikt att påverka politiker att avstå försäljning av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Brev skrivs till näringsdepartementet angående försäljning av Vattenfalls kolgruvor.
 • En föräldravrålare är med och skriver debattartikel i SvD angående miljömålsberedningens förslag.
 • Deltar på Klimatfestival i Malmö.
 • Medverkar i Klimatpodden i november.
 • Föräldravrålet stöttar Magnoliamålet, där ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna stämmer staten för brunkolsaffären.
 • Under hösten sjösätts vårt samarbete med systerorganisationer i nio länder: Norge, Finland, Schweiz, Belgien, England, USA, Kanada, Australien och Peru. Vi har ett gemensamt manifest under namnet ”Our Kids’ Climate” och vårt mål är att samla in en miljon namnunderskrifter innan den sista november.
 • Föräldravrålet släpper sin alldeles egna klimatantologi Bevare mig väl i samarbete med Sjösala förlag. I antologin skriver vår talesperson Catarina Rolfsdotter Jansson förordet. Våra andra talespersoner Frida Berry Eklund och Kajsa Kramming, skriver varsitt kapitel om bakgrunden till sina engagemang i klimatfrågan. Andra skribenter till antologin är bland många andra intressanta Lina Hjorth, Pär Holmgren och Göran Greider.
 • Ett gäng från Föräldravrålet är på plats i Paris under mötesdagarna (COP21), för att demonstrera och på ett positivt sätt sätta press på dem som förhandlar. Och nu är vi för första gången under vår internationella fana: Our Kids’ Climate.
 • Föräldravrålet gör en intervju med Anders Wijkman där han förklarar klimatfrågan och dess aspekter så att man förstår: “Anders Wijkman granskar politikerna”.
 • Föräldravrålet gör en skoningslös klimatversion av TV-programmet Lyxfällan. Dela gärna filmen och hjälp oss sprida budskapet: fastna inte i klimatfällan – låna inte av barnen!
 • Studier där vi jämför politikers och partiers klimatduglighet görs 2013 och 2014. Syftet är att ge väljarna beslutsunderlag och stimulera politikerna att höja ambitionerna. Vi kallar dessa partijämförelser “Klimatbarometern”.
 • Föräldravrålet anordnar två seminarier i Almedalen om Klimatbarometern.
 • Kajsa Kramming, talesperson för Föräldravrålet, talar vid invigningen av Klimatriksdagen i Norrköping.
 • Catarina Rolfsdotter-Jansson, talesperson för Föräldravrålet, leder Energiutskottets förhandlingar.
 • I vår första kampanj i år, Stora Vråldagen, ber vi våra följare att dela med sig av foton och teckningar på de som de vrålar för.
 • I maj drar vi igång vår Värva En Man-kampanj på Facebook, då vi vill uppmärksamma att de flesta som stödjer Föräldravrålet är kvinnor – något vi vill balansera med den här specifika kampanjen.
 • I vår tredje kampanj, Bli Ditt Barns Röst För Klimatet, samlar vi ihop fantastiska 103 200 kronor (många bäckar små från 467 personer) till vår crowdfinansierade busskampanj i Storstockholm, vilken når över 800 000 personer i kollektivtrafiken under en veckas tid. Kampanjen innebär att vi får en hel del nya följare, vilket är ett av målen. Det andra målet är att visa våra politiker att vi finns och att vi är en röst att räkna med i klimatdebatten.
 • Vi skriver också ett öppet brev till Sveriges politiker, samt uppmanar alla föräldravrålare att skicka en nyårshälsning till ett eller flera riksdagspartier “med en stark önskan om att ni gör klimatet till första prioritet från 2013 och framåt”.
 • Under hösten blir vår allra första film äntligen klar. Filmen, är till för alla som har barn, vill ha barn, bryr sig om barn eller om framtiden i allmänhet.
 • Föräldravrålet bildas av ett gäng vanliga föräldrar som fått nog av att så lite görs för att rädda klimatet.