Lärarbarometern

Lärares åsikter om klimatundervisningen i grundskolan

Hur ser undervisningen om klimatförändringarna ut i grundskolan? Vilka möjligheter eller hinder upplever lärarna för att undervisa och samtala med eleverna om ämnet? 

De frågorna blev startskottet till Våra barns klimats Lärarbarometer – en webbenkät som utfördes första gången under hösten 2020. Syftet med Lärarbarometern är att ta tempen på hur skolan lyfter FN:s globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, och vilka möjligheter som finns för att stärka undervisningen och stödet till lärarna. 

Är du lärare i grundskolan? Fyll i vår enkät.

I fjolårets lärarbarometer deltog 120 grundskolelärare, och den har varit viktig i arbetet med att lyfta skolans viktiga roll i klimatkrisen. Nu genomför vi en ny undersökning och vårt mål är att nå 500 lärare. 

Till enkäten

Är du förälder med barn i grundskolan? Kontakta gärna ditt barns lärare och be hen fylla i enkäten. Om du vill ha hjälp med hur du kan skriva till läraren kan du stöd av vår mejlmall.

Mejlmall

Tidigare rapporter

Enkätsvaren från 2020 visar bland annat att:

  • Lärare vill inkludera klimatförändringarna i undervisningen i högre grad, men upplever hinder såsom tidsbrist, brist på bra material och rädsla att skapa oro hos eleverna.
  • Fyra av fem lärare anser att de inte får tillräckligt stöd och kompetensutveckling från skolledningen gällande klimatförändringarna.
  • Fyra av fem lärare anger att det inte finns, eller att de inte känner till om det finns, strategier eller stöd för elever gällande oro och ångest ­relaterat till klimatförändringarna på deras skola.

Enkätens resultat visar tydligt att lärare på grundskolenivå efterfrågar mer stöd och kunskap om hur de kan undervisa och samtala om klimatet i skolan. Därför vill vi i Våra barns klimat se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.

Skriv på för ett klimatlyft för skolan!

Skriv på!

Gör något mer för klimatet

För att nå ut och påverka klimatpolitiken är vi helt beroende av ditt stöd. Bidra med din föräldrakraft genom att skriva på vårt upprop, ge oss finansiellt stöd eller engagera dig i vårt arbete – tillsammans kan vi göra skillnad.

Skriv på uppropet

Tillsammans blir vi många

Din underskrift spelar roll! Genom att vara många blir vi inbjudna till möten med ministrar och politiker där vi för fram barnens perspektiv. Många underskrifter visar att vi är en kraft att räkna med.

Ge en gåva

Varje krona räknas!

Din gåva gör oss starka. Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad för våra barns framtid.

Bli månadsgivare

Bli vår föräldrakraft

Som månadsgivare hjälper du oss att bli en stabil organisation med kraften att skapa långsiktig påverkan på politiken och vår omvärld.

Engagera dig

Våra barns klimat behöver dig

Ju fler vi är som engagerar oss för klimatfrågan, desto större påverkan kan vi skapa. Vi drivs av ideella krafter och all kompetens och varje timme behövs och gör skillnad.

Företagssamarbete

Stöd Våra barns klimat som företag

Ditt företag kan vara med och påverka framtiden genom att stötta Våra barns klimat. För att vi ska kunna driva vårt arbetet krävs starka partners. Dela med dig av din tid, er kunskap eller stötta oss finansiellt.

Bli ambassadör

Visa att du tror på det vi gör

Är du influencer eller har en roll där du kan påverka andra? Då kan du bli ambassadör för Våra barns klimat och hjälpa oss att bli fler.

Gör något mer för klimatet

För att nå ut och påverka klimatpolitiken är vi helt beroende av ditt stöd. Bidra med din föräldrakraft genom att skriva på vårt upprop, ge oss finansiellt stöd eller engagera dig i vårt arbete – tillsammans kan vi göra skillnad.

Skriv på uppropet

Tillsammans blir vi många

Din underskrift spelar roll! Genom att vara många blir vi inbjudna till möten med ministrar och politiker där vi för fram barnens perspektiv. Många underskrifter visar att vi är en kraft att räkna med.

Ge en gåva

Varje krona räknas!

Din gåva gör oss starka. Tillsammans kan vi påverka och göra skillnad för våra barns framtid.

Bli månadsgivare

Bli vår föräldrakraft

Som månadsgivare hjälper du oss att bli en stabil organisation med kraften att skapa långsiktig påverkan på politiken och vår omvärld.

Engagera dig

Våra barns klimat behöver dig

Ju fler vi är som engagerar oss för klimatfrågan, desto större påverkan kan vi skapa. Vi drivs av ideella krafter och all kompetens och varje timme behövs och gör skillnad.

Företagssamarbete

Stöd Våra barns klimat som företag

Ditt företag kan vara med och påverka framtiden genom att stötta Våra barns klimat. För att vi ska kunna driva vårt arbetet krävs starka partners. Dela med dig av din tid, er kunskap eller stötta oss finansiellt.

Bli ambassadör

Visa att du tror på det vi gör

Är du influencer eller har en roll där du kan påverka andra? Då kan du bli ambassadör för Våra barns klimat och hjälpa oss att bli fler.

Följ oss i sociala medier

Vi påverkar politiken genom att vara många. Följ oss på sociala medier och bidra till att få med fler på tåget.

Tipsa gärna om oss!

Ju fler som stöttar vårt arbete – desto mer kan vi påverka. Tipsa gärna vänner, bekanta och ditt företag att stötta oss genom att skriva på vårt upprop, följa oss i våra sociala kanaler och stötta oss finansiellt.

Har du en idé?

Vi vill gärna höra dina idéer om hur vi kan åstadkomma en politik som tar klimatmålen på allvar. Hör av dig!