Publicerad: 15 april, 2021

Så möter vi barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet

En rapport från Våra barns klimat, mars 2021

Barn och ungas psykiska hälsa påverkas av information om klimatförändringarna och klimatrelaterad oro och ångest hos unga ökar. Det här rapporten beskriver hur klimatförändringarna behandlas i skolan och varför ett nationellt klimatlyft för lärare – blivande och nuvarande – är en nyckel till att möta barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.

Klimatlyft skolan – rapport från Våra barns klimat, 2021

Klimatlyft skolan – 2-sidig sammanfattning