Publicerad: 15 april, 2021

Lärares åsikter om klimatundervisningen i grundskolan

Hur ser undervisningen om klimatförändringarna ut i grundskolan? Vilka möjligheter eller hinder upplever lärarna för att undervisa och samtala med eleverna om ämnet? 

De frågorna blev startskottet till Våra barns klimats Lärarbarometer – en webbenkät med 120 grundskollärare, som utfördes första gången under hösten 2020. Syftet med Lärarbarometern är att ta tempen på hur skolan lyfter FN:s globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, och vilka möjligheter som finns för att stärka undervisningen och stödet till lärarna. 

Enkäten visar bland annat att:

  • Lärare vill inkludera klimatförändringarna i undervisningen i högre grad, men upplever hinder såsom tidsbrist, brist på bra material och rädsla att skapa oro hos eleverna.
  • Fyra av fem lärare anser att de inte får tillräckligt stöd och kompetensutveckling från skolledningen gällande klimatförändringarna.
  • Fyra av fem lärare anger att det inte finns, eller att de inte känner till om det finns, strategier eller stöd för elever gällande oro och ångest ­relaterat till klimatförändringarna på deras skola.

Enkätens resultat visar tydligt att lärare på grundskolenivå efterfrågar mer stöd och kunskap om hur de kan undervisa och samtala om klimatet i skolan. Därför vill vi i Våra barns klimat se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare.