Publicerad: 18 april, 2023

Den 4 maj lanserar Våra barns klimat kursen Klimatsnack – en lättillgänglig digital grundkurs i att prata med barn om klimatet.
Kursen ger konkreta tips och verktyg till föräldrar för att bemöta barns känslor kring klimatfrågan.

Många barn och unga är oroliga för klimatet och framtiden. För att de inte ska känna sig ensamma i sin oro är det viktigt att vi som vuxna både pratar med barnen och att vi agerar, vilket vi vill underlätta genom vår nya digitala kurs, säger Emma Max, verksamhetsledare på Våra barns klimat.

Våra barns klimats undersökning Barn och unga om klimatet visar att över hälften av Sveriges barn och unga är oroliga för klimatet och endast fyra av tio känner hopp om att vi kan lösa klimatproblemen på ett bra sätt. Genom att möta våra känslor, ta till oss kunskap och öppna upp för samtal om klimatkrisens verklighet – både problemen och möjligheterna – skapas en grund för de beteendeförändringar som vi behöver göra. Med initiativet Klimatsnack ger Våra barns klimat föräldrar och andra vuxna ett verktyg för att starta samtalet

Om Klimatsnack – prata med barn om klimatet

Klimatsnack – prata med barn om klimatet är uppdelad i tre delar: Hur du som vuxen rustar dig själv inför samtalet, hur du öppnar och håller dialogen med barn och sist men inte minst, hur du agerar för klimatet på egen hand eller tillsammans med barnen. Utbildningen tar totalt ca 30 minuter att göra och passar därför bra att göra på till exempel bussen eller tåget på väg till eller från jobbet – allt för att passa i en ofta hektisk vardag som förälder.

Kursen är i huvudsak framtagen för föräldrar, men kan även användas av andra vuxna som har kontakt med barn samt ge inspiration för att prata om klimatet med vänner, företag, organisationer och politiker.

Innehållet baseras på Våra barns klimats guide Prata med barn om klimatet och är framtaget tillsammans med Kata Nylén, leg. psykolog och medgrundare till Klimatpsykologerna.

Den digitala utbildningen är en del av ett projekt finansierat av Svenska Postkodstiftelsen.

Gå till utbildningen