Kurser

  • Klimatsnack

    Klimatsnack

    En kort utbildning som ger dig kunskap om hur barn påverkas av klimatkrisen och hur du kan prata om frågan med ett barn nära dig. I tre korta moduler får du information och tips om hur du kan gå tillväga för att öppna och hålla en klimatdialog, vilket är en viktig del i att hjälpa…