Våra barns klimat får projektstöd från Skandias stiftelse Idéer för livet

Våra barns klimat får 75 000 kronor i projektstöd från Skandias stiftelse Idéer för livet, för en kommunikationsinsats gällande [...]