Publicerad: 19 mars, 2021
Våra barns klimat får 75 000 kronor i projektstöd från Skandias stiftelse Idéer för livet, för en kommunikationsinsats gällande barns klimatoro. Projektet är en del av en större satsning för att ge vuxna verktyg att möta barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet. 

– Barn och unga påverkas starkt av information om klimatkrisen och många är oroliga och ser dystert på framtiden. Vuxna spelar en nyckelroll för att möta barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet. Därför drar vi nu igång en kampanjsatsning för att få fler att våga prata med barn om klimatet, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Projektstödet kommer att gå till kommunikationsinsatser baserade på boken, Prata med barn om klimatet, som publicerades i december 2020 (Natur & Kultur). Boken är skriven av Våra barns klimats talesperson, Frida Berry Eklund, och ger föräldrar och andra vuxna verktyg för att kunna prata med barn om klimatet.

Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en ideell organisation och ett upprop för en politik som tar klimatmålen på allvar. Över 26 500 människor har skrivit på våra krav till politiker. Vi påverkar politiken, opinionsbildar och ger föräldrar och andra vuxna verktyg att bidra till klimatomställningen. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

Vi är även grundare till den internationella klimatföräldrakoalitionen Our Kids’ Climate, som i dag samlar 60 grupper från 23 länder.

Om Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.Idéer för livet har sedan 1987 stöttat över 4300 lokala projekt riktade mot barn och unga runt om i hela Sverige. Lokala projekt som har potential att växa fångas upp och stöds med förfinade metoder och empirisk forskning, så att de kan implementeras med större räckvidd. Se även: www.ideerforlivet.se

För mer information, kontakta gärna:

Frida Berry Eklund, talesperson, frida@varabarnsklimat.se, 073-620 08 13

Hemsida: varabarnsklimat.se

Kontakt: hej@varabarnsklimat.se