Publicerad: 16 mars, 2021

Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni, psykologer och författare till boken ”Vad alla föräldrar borde få veta. Vi har ställt tre frågor till dem om barns klimatoro.

Är det vanligt med rädsla och oro kring klimatet hos barn?

Generellt sett är rädslor vanliga hos barn och på senare år har vi sett att det har blivit allt vanligare med rädslor kring klimatet. Det är förstås inte konstigt eftersom frågan har fått ökad uppmärksamhet. På flera håll i världen rapporteras det om katastrofer som är relaterade till klimatförändringarna och det är ju sådant som barn snappar upp.

Om oron eller ångesten verkar svår, hur ska man agera då som förälder? 

Lyssna på barnet för att förstå mer kring vad rädslan handlar om. Ibland kanske rädslan handlar om andra saker än de vi tror. Även om du tycker att rädslan är överdriven, så är det viktigt att förmedla att känslan är OK. Rädslor är inte alltid rationella, men de går ofta att förstå om vi försöker. Försök också att själv behålla lugnet. När vi agerar lugnt inför barnet förmedlar vi trygghet. Det hjälper barnet att inte övermannas av sina känslor. Det kan också vara viktigt att förmedla hopp och att det görs mycket för att vända utvecklingen. Undersök om ditt barn själv har några idéer om vad ni i familjen kan göra för klimatet och stötta barnets engagemang.

I korthet

  1. Hjälp barnet att sätta ord på vad det är som skrämmer
  2. Visa att känslan är OK” Inte så konstigt att”…”Jag förstår verkligen att…”
  3. Behåll lugnet själv
  4. Förmedla hopp 
  5. Stötta barnets engagemang

När kan det vara läge att söka stöd och vad finns det för hjälp att tillgå?

I grunden är rädslor något bra, eftersom de hjälper oss människor att undvika faror, men systemet är ofta lite överkänsligt. Om rädslan är så stor att den hindrar barnet i vardagen kan man behöva söka hjälp. I första hand kan man vända sig till sin vårdcentral. I Stockholm finns också BUP Internetbehandling som tar emot barn och ungdomar 7-17 år med ångesttillstånd.

Vad alla föräldrar borde få veta, Natur & Kultur

Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni driver också instagramkontot @vadallaforaldrarbordefaveta