Publicerad: 21 mars, 2021

Skogens roll i klimatomställningen är ett snårigt område. Vår ståndpunkt är att alla barn har rätt till friska ekosystem och en levande skog att plocka bär i. De har också rätt till en värld fri från klimatkaos.  

En promenad för att samla tankarna, en plats där hunden får rasta benen, svamp- och blåbärsplock med barnen eller termoskaffe på höstens älgjakt? “Skog” är inte bara massa likadana träd på rad.

Skog är jobb, pengar, kultur, andlighet, mat och rekreation

Skog är våtmarker som binder koldioxid och hjälper oss hantera översvämningar och torka, skog är döda och levande träd med lavar, mossor och en massa djur som hyresgäster. Skog är koldioxid bunden ur luften och fångad i växter i decennier och sekel. Skog är jobb, pengar, kultur, andlighet, mat och rekreation för oss människor.

Alla arter i ekosystemet bildar tillsammans en stark väv, som även vi människor är en del av. Skogsbränders intensitet och granbarkborrens angrepp är exempel på hur klimatförändringarna i kombination med monokultur (det vill säga skogsodlingar med en art, oftast tall eller gran) gör skogen utsatt och torr – väven blir skör och förlorar sin motståndskraft. Bara 8,7 procent av skogen i Sverige är formellt skyddad i dag enligt Naturvårdsverket. Den allra största andelen skyddad skog ligger i eller nära fjällen. En skog rik på biologisk mångfald har mer motståndskraft mot klimatförändringar och sjukdomsangrepp. 

Hur står det till med våra skogar i Sverige?

#Preem och #Vattenfall utreder nu möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning vid raffinaderiet i Lysekil för att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion. Preems mål är att producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030. Med en sådan satsning vill man bidra till att vi byter ut fossila bränslen mot biodiesel och andra fossilfria biodrivmedel i våra bilar och får ner utsläppen från transportsektorn, en av Sveriges största klimatutmaningar. 

Samtidigt är det många som fått upp ögonen för hur det egentligen står till med våra kvarvarande skogar i Sverige. I en ny rapport från EU-kommissionen kan man läsa att biobränsle från skog i själva verket ger högre koldioxidutsläpp än kol och olja. Och här i Sverige har vårt statliga skogsbolag Sveaskog har fått ta emot mycket kritik, inte minst från samiska byar i norra Sverige för sina gigantiska kalhyggen som bland annat påverkar rennäringen negativt (se kampanjen #standwithlouktamávas). Kanske har du sett filmen #MoreOfEverything, eller läst @NYtimestravel eller @dn.se reportage om den svenska skogsindustrin? Eller med egna ögon sett kalhyggen breda ut sig där skogen stod i alla år? 

Vad betyder skogen för dig?

Våra barns klimat vill höra – vad betyder skogen för dig och dina barn? Dela dina tankar med oss i sociala medier och använd #vårabarnsskog

Läs mer:

Läs Naturskyddsföreningens nya rapport: Ställ om skogsbruket för klimatet

Ladda ner EU-kommissionens rapport The use of woody biomass for energy production in the EU (2021)