Publicerad: 10 december, 2020

Bara hälften av unga mellan 12–18 år tror att vi kommer att lösa klimatkrisen. Hela 6 av 10 unga är oroliga för framtidens klimat och miljö. Det visar en Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Våra barns klimat.

Novusundersökningen Barn och unga om klimatet visar att fem av tio unga känner sig ganska eller mycket hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Minst hoppfulla är flickor och de som känner sig mest oroliga för framtidens miljö och klimat.

Undersökningen visar också att sex av tio unga är oroliga för framtidens klimat och miljö och av dem pratar var sjätte ung person inte med någon om sin oro.

Fakta: Om undersökningen

Novusundersökningen genomfördes, i samarbete med Söderberg & Partners, under perioden 8–28 september 2020 i form av en webbaserad undersökning.