Publicerad: 10 december, 2020

Bara hälften av unga mellan 12–18 år tror att vi kommer att lösa klimatkrisen. Hela 6 av 10 unga är oroliga för framtidens klimat och miljö. Det visar en Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Våra barns klimat.

– Våra barn och unga påverkas här och nu av klimatkrisen, både fysiskt och psykiskt. Därför bör regeringen storsatsa på ett Klimatlyft för skolan, den plats där unga befinner sig varje dag. När barn ser att vuxna inom skolan tar klimatet på allvar, både i ord och handling, hjälper vi barn att hantera den ibland skrämmande informationen om klimatkrisen, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Novusundersökningen visar att fem av tio unga känner sig ganska eller mycket hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Minst hoppfulla är flickor och de som känner sig mest oroliga för framtidens miljö och klimat.

Undersökningen visar också att sex av tio unga är oroliga för framtidens klimat och miljö och av dem pratar var sjätte ung person inte med någon om sin oro.

– Det är tydligt att våra barn bär vetskapen om en dyster framtid på sina axlar och att det påverkar deras framtidstro. Våra barn har rätt till liv, hälsa och utveckling och de har också rätt att bli hörda i frågor som rör dem. Det är vuxnas ansvar att genomföra en politik som tar klimatmålen på allvar, säger Perikles Nalbantis, talesperson för Våra barns klimat.

Fakta: Om undersökningen

Novusundersökningen genomfördes, i samarbete med Söderberg & Partners, under perioden 8–28 september 2020 i form av en webbaserad undersökning. Ladda ner undersökningen här.

502 unga mellan 12–18 år besvarade följande frågor:

Känner du dig hoppfull eller inte hoppfull inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt?
6 procent svarade: ”Mycket hoppfull.”
45 procent svarade: ”Ganska hoppfull.”
38 procent svarade: ”Inte särskilt hoppfull.”
5 procent svarade: ”Inte alls hoppfull.”
7 procent svarade: ”Vet inte.”

Är du orolig för vad som kommer att hända med vårt klimat och vår miljö i framtiden?
16 procent svarade: ”Ja, mycket orolig.”
44 procent svarade: ”Ja, ganska orolig.”
32 procent svarade: ”Nej, inte särskilt orolig.”
6 procent svarade: ”Nej, inte alls orolig.”
2 procent svarade: ”Vet inte.”

Bland de barn och unga som känner en oro för framtidens klimat och miljö: Vem, om någon, pratar du med om din oro för klimat och miljö? Flera svar möjliga.
52 procent svarade: “Vänner”
50 procent svarade: “Förälder/annan vuxen i hemmet”
32 procent svarade: “Lärare i skolan”
17 procent svarade: “Ingen”
15 procent svarade: “Syskon”
11 procent svarade: “Släktingar”
3 procent svarade: “Idrottsledare/ledare för annan fritidsverksamhet”
3 procent svarade: “Annan person i skolan än lärare, t ex skolsköterska”
5 procent svarade: “Annan person än de som nämns ovan”
3 procent svarade: “Vet inte”

Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en ideell organisation och ett upprop för en politik som tar klimatmålen på allvar. Över 26 000 människor har skrivit på våra krav till politiker. Vi påverkar politiken, opinionsbildar och ger föräldrar och andra vuxna verktyg att bidra till klimatomställningen. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

Vi är även grundare till den internationella klimatföräldrakoalitionen Our Kids’ Climate, som i dag samlar 60 grupper från 18 länder.

För mer information, kontakta gärna:

Frida Berry Eklund, talesperson, frida@varabarnsklimat.se, 073-620 08 13

Hemsida: varabarnsklimat.se

Kontakt: hej@varabarnsklimat.se

Ladda ner undersökningen här.