Publicerad: 11 december, 2020

Sex av tio unga mellan 12 och 18 år är oroliga för klimatet, enligt en ny Novusundersökning från oss i Våra barns klimat. Bara hälften av 12–18-åringarna tror att vi kommer klara klimatkrisen. I Bris årsrapport från 2019 beskrivs ungas oro för klimatet som panikartad och ständigt närvarande.

Det är hjärtskärande läsning!

Barn och unga vet om att deras framtid är i stor fara. Av de klimatoroliga barnen pratar en sjättedel inte med någon om sin oro.

Skolan är en nyckelarena där alla barn befinner sig varje dag. Vi behöver en skola som tar klimatkrisen på allvar, för våra barns framtids skull. För att möta ungas klimatoro och engagemang vill vi se ett klimatlyft för alla Sveriges skolor!

Ett klimatlyft innebär:

  1. LÄRANDE. Se till att alla barn får god kunskap om den viktigaste frågan för deras framtid. 
  2. MÅENDE. Rusta lärare för att hantera barns frågor, oro och engagemang för klimatet. 
  3. HANDLING. Alla skolor måste visa barn att de tar klimatkrisen på allvar genom att själva agera och erbjuda många möjligheter för unga att engagera sig.

Läs mer om klimatlyftet!

Vad tycker du? Dela med dig av dina tankar om ett nationellt klimatlyft för skolan! Använd taggen #klimatlyftskolan