Publicerad: 9 februari, 2023

Söderberg & Partners fortsätter som huvudpartner till Våra barns klimat under 2023 med fortsatt miljonstöd. Bidraget ger möjlighet att engagera fler föräldrar i klimatomställningen – för att ge stöd till barnen och för att påverka för en mer ambitiös klimatpolitik.

Våra barns klimats undersökning Barn och unga om klimatet, visar att vartannat barn är oroligt för vad som kommer hända med vårt klimat och vår miljö i framtiden och att hoppet om att vi kommer att lösa klimatproblemen på ett bra sätt minskar över tid.

– Det är tydligt att vi måste arbeta för en snabbare omställning för att skapa en hållbar framtid för våra barn och ge stöd till barnen, både direkt och genom de vuxna som finns i deras närhet. Stödet från Söderberg & Partners är en otroligt viktig pusselbit för att vi ska kunna driva vår verksamhet och engagera fler i klimatomställningen och påverka klimatpolitiken, säger Klara Adolphson, styrelseordförande för Våra barns klimat.

Våra barns klimat har fått en miljon kronor av det finansiella rådgivningsföretaget Söderberg & Partners årligen sedan 2019. Bidraget är en del av Söderberg & Partners CSR-arbete, där ett område handlar om att bidra till att skapa en tryggare och mer hållbar framtid för barn och ungdomar, med inriktning på insatser kring miljö och utbildning.

– Söderberg & Partners vision är att bidra till en tryggare och rikare värld genom proaktiva handlingar. Vi har alltid varit framtidsorienterade och det är den yngre generationen som utgör framtiden. Trots att de inte har bidragit till klimatkrisen är det deras framtid som påverkas av den. Genom vårt fortsatta stöd till Våra barns klimat kan vi tillsammans aktivera samhället och hjälpa föräldrar och skolor tända de ungas klimathopp, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Företaget bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och kapitalförvaltning. Söderberg & Partners utvecklar även digitala verktyg för såväl finansiell rådgivning som löne-, och förmånshantering.

För mer information, kontakta:

hej@varabarnsklimat.se

Emma Max, verksamhetsledare Våra barns klimat, emma@varabarnsklimat.se, 070-331 62 49

Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef Söderberg & Partners, rasmus.lowenmo@soderbergpartners.se, 076-149 50 05, soderbergpartners.se