Publicerad: 5 januari, 2023

Våra barns klimat har mottagit ett internationellt projektstöd, så kallat Micro-Grant, om 31 250 kronor. Stödet är ett initiativ från UMI Fund och delas ut genom Our Kids’ Climate och Parents for Future Global. Stödet kommer att hjälpa till att finansiera en större satsning för att engagera familjer i klimatkampen. 

– Många är oroliga för klimatet och framtiden – både vuxna och barn – och att engagera sig är ett sätt att minska oron. Genom vår satsning vill vi få fler föräldrar att engagera sig för klimatet och barnens framtid och vi tror på att sänka tröskeln för att göra det enkelt att sätta igång, säger Emma Max, verksamhetsledare för Våra barns klimat. 

Finansieringen från Micro-Grants kommer att utgöra grunden för att starta igång en större satsning på att ge verktyg för engagemang till föräldrar – med barnen i fokus. Satsningen utgår från att vi behöver bygga starka individer för ett kollektivt agerande. En första version är planerad för lansering under mars. 

Om Våra barns klimat

Våra barns klimat är en ideell påverkansorganisation som tar fajten för barns rättigheter i klimatomställningen och ger vuxna verktyg att engagera sig. Vi vill överlämna en planet i balans till barnen vi älskar. Idag samlar vi runt 30 000 personer för en politik som tar klimatet på allvar. 

Våra barns klimat grundades 2012 och är en del av den internationella plattformen Our Kids’ Climate. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.

Om Micro-Grants

Intergenerational Microgrants Fund är ett initiativ från UMI Fund (The Urban Movement Innovation Fund), som delas ut genom Our Kids’ Climate och Parents for Future, Global och förvaltas av The Social Change Nest (SCN). Stödet har kunnat sökas av personer och organisationer från hela världen som driver frågor av strategisk vikt för ett växande klimatengagemang mellan generationer och föräldrar. Totalt har nära 100 000 USD delats ut som mikrobidrag till 43 föräldraledda och generationsövergripande projekt runt om i världen.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Max, verksamhetsledare, emma@varabarnsklimat.se, 070-331 62 49

Hemsida: varabarnsklimat.se

Kontakt: hej@varabarnsklimat.se