Publicerad: 15 april, 2021
Drygt åtta av tio unga anser att det är viktigt med miljö- och klimatundervisning i skolan. Skolan är också ungas främsta källa till information om klimatet. Samtidigt kan ett för stort fokus på individuella konsumentbeteenden bidra till att skapa skuld och skam hos unga. Så hur skapar vi en skola som tar klimatkrisen på allvar?

Del 2 av vår Novusundersökning, Barn och unga om klimatet 2020 visar att de flesta (82 procent) 12 till 18-åringar vill se undervisning om klimatet i skolan. Och skolan är också ungas främsta källa till information om frågan. Det finns alltså ett starkt stöd från unga för ett ökat fokus på klimatförändringarna i skolans värld.

Men undersökningen visar även att många unga anser att individen bär ett stort ansvar, både när det gäller att lösa klimatkrisen och när det gäller vad unga själva kan tänka sig att göra för klimatet – något som kan skapa ökad oro men också en känsla av skuld och ansvar.