Publicerad: 15 april, 2021

Rapportsamanfattning av Klimatlyft skolan – Så möter vi barn och ungas känslor och engagemang för klimatet.

Barn och ungas psykiska hälsa påverkas av information om klimatförändringarna och klimatrelaterad oro och ångest hos unga ökar. Det här rapporten beskriver hur klimatförändringarna behandlas i skolan och varför ett nationellt klimatlyft för lärare – blivande och nuvarande – är en nyckel till att möta barn och ungas frågor, känslor och engagemang för klimatet.