Publicerad: 5 april, 2022

För att lyckas med klimatomställningen måste det vara enkelt att förstå hur det går i dag och vad som krävs framöver. Klimatkollen.se visar utsläppen i landets kommuner jämfört med Parisavtalet. Spoiler alert: När det gäller att minska utsläppen ligger vi långt ifrån Parisavtalets mål.

Våra barns klimat tror stenhårt på att det är vi som aktiva medborgare som måste driva på för att våra politiker ska genomföra Parisavtalet och prioritera våra barns framtid. Vi är vinden i politikernas segel. Utan en stark opinion, kommer de kraftfulla beslut som krävs inte tas, helt enkelt för att politiker inte vågar vara obekväma.

En grundsten i klimatarbetet är att veta hur det faktiskt går jämfört med målen i Parisavtalet. Men det är inte alltid lätt att få koll på. Under våren 2021 genomförde Våra barns klimat och våra vänner i Klimatklubben en undersökning i våra nätverk om just hur lätt – eller svårt – det är att få reda på hur det går med utsläppsminskningarna lokalt. Svaret var ett öronbedövande “jättesvårt!”.

Då föddes fröet till det interaktiva verktyg vi just lanserat: Klimatkollen.se. Vi vill att det ska bli mycket lättare att ta reda på hur det går – och vad som spelar roll för att snabbt minska utsläppen i linje med Parisavtalet.

Våra barns klimat har utvecklat verktyget tillsammans med bland annat Världsnaturfonden WWF, ClimateView och Iteam.

Så vad kan du få koll på?

På Klimatkollen.se finns i dag en nationell karta över Sveriges kommuner, färgkodade efter hur mycket utsläppen minskar eller ökar jämfört med 2015. Varför 2015? Jo, det var då vi skrev under Parisavtalet och då borde rimligen alla kommuner i Sverige fått eld i baken och börjat arbeta för att få ner utsläppen.

Tyvärr visar vår kartläggning att ingen kommun har fått ner utsläppen på den nivå som krävs för att hävda att de är i linje med målen i Parisavtalet. I hela 47 av landets kommuner har dessutom utsläppen i genomsnitt ökat. Bäst i klassen är Mönsterås, där utsläppen de senaste fem åren i genomsnitt minskat med mer än 10 procent per år. Längst ner i hittar vi Timrå, där utsläppen i genomsnitt ökat med över 10 procent.

Du kan också gå in på din egen kommun och se hur utsläppen har förändrats över tid och hur mycket utsläpp som kan komma att släppas ut jämfört med trenden de senaste fem åren – vilket visas med den röda linjen i grafen. Den gröna linjen visar den totala mängd koldioxidutsläpp som finns kvar att släppa ut jämfört med Parisavtalet. Hur har vi räknat ut detta? Tillsammans med forskare från Uppsala universitet, WWF och vår datapartner, ClimateView har vi räknat fram Sveriges koldioxidbudget, som sedan fördelats på landets kommuner.

För varje kommun visar vi också en del fakta som kan vara relevant gällande klimatarbetet, exempelvis vilken politisk majoritet som styr i kommunen och värdet på den totala mängd koldioxid som kommunen har kvar att släppa ut. Här vill vi bygga på med ännu mer data framöver.

Varför det skiljer så mycket mellan kommunernas utsläppsnivåer vet vi inte. Det är här DU kommer in i bilden!

Här kommer tre sätt att använda Klimatkollen.se:

Ställ frågor till politiker. Hitta din kommun i listan och ställ frågan till kommunstyrelsens ordförande om placeringen i listan. Vad gör de konkret för att minska utsläppen? Eller ställ frågan till de politiker som kandiderar i höstens val: Vad ska du göra för att vår kommun ska få ner klimatutsläppen i linje med Parisavtalet?

Tipsa lokaltidningen. Det brukar vara enkelt att googla fram en mejladress till redaktionen eller en journalist som skrivit om miljö och klimat. Uppmuntra dem att gräva i vilka de stora utsläpparna i kommunen är och vad planen är för att accelerera klimatomställningen.

Dela i sociala medier. Berätta för dina vänner om hur det går med utsläppsminskningarna i din kommun genom att göra ett inlägg i dina sociala kanaler. Du kan också dela en skärmpdump eller länk till Klimatkollen.se i din lokala Facebookgrupp och be att lokala politiker svarar på hur de ska bidra till klimatomställningen och Parisavtalets mål.

Varifrån kommer datan?

Den data vi visar på Klimatkollen.se kommer bland annat från myndigheter och officiella databaser, såsom Nationella emissionsdatabasen, där vi använt statistik om kommunernas territoriella utsläpp (det finns data fram till 2020).

Klimatkollen.se är utvecklad med öppen källkod, vilket innebär att – om du gillar att knacka kod, eller känner någon klimatintresserad utvecklare – vem som helst kan gå in på vårt Githubkonto och bidra med förbättringar i koden.

Klimatkollen.se är inte en färdig produkt – arbetet har bara börjat. Det finns mycket kvar att göra för att förbättra upplevelsen, utveckla interaktiviteten och visa upp mer klimatdata. Har du idéer? Tveka inte att höra av dig till oss på hej@varabarnsklimat.se.

Vi tror på kraften i att visualisera data för att göra klimatomställningen begriplig. På det sättet vill vi bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt och åtgärder som minskar utsläppen i linje med Parisavtalet. Och ge medborgare verktyg att påverka klimatomställningen – bara genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma en politik som tar klimatmålen på allvar – för våra barns skull.