Publicerad: 22 april, 2022

Regeringen har lagt fram sin sista budget för mandatperioden. Så hur står den sig ur klimatperspektiv? Här är våra tankar på ämnet.

Först och främst är det påtagligt att detta är en budget som präglas av ett försämrat säkerhetsläge i Europa, vilket också kommuniceras från regeringshåll.

Så långt föga förvånande, men vad som fick både en och annan klimatintresserad att höja på ögonbrynen är att man i samma andetag väljer att prioritera ner klimat – ett nödläge som gång efter annan (efter annan) pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot mänskligheten. Så mycket för proaktivt krisarbete.

Det satsas på subventioner av fossila bränslen. Skatten på bensin och diesel sänks och bilägare ska få ett speciellt stöd på minst 1000 kronor. Man sänker även dieselskatten för jord- och skogsbruk. Sammantaget rör det sig om mångmiljardbelopp som läggs på att förenkla utsläpp i ett läge där vi behöver vända våra utsläppskurvor tvärt.

Små ljusglimtar är satsningar på att främja godstransport med tåg och att man avsätter pengar för att öka bonusen för sålda klimatbonusbilar. Gott så, men det är långt ifrån tillräckligt för att accelerera Sveriges klimatomställning i den takt som krävs för att nå målen i Parisavtalet.

Det är helt enkelt svårt att tolka vårbudgeten som något annat än att regeringen saknar insikt kring allvaret i klimatfrågan. Som vår talesperson Frida Berry Eklund uttrycker det:

Signalen är tydlig från regeringens sida gällande den nya vårbudgeten: klimatomställningen bromsas och riskerar att bli en fotnot. Våra barn och unga förtjänar politiker som tar deras framtid på allvar och lyssnar på vetenskapen. Det här duger inte!

Här finns hela budgeten att finna för den intresserade. Skriv gärna en rad till oss om vad ni tycker om klimatsatsningarna – eller bristen på sådana.

Sugen på att lära dig mer om hur det egentligen går med den svenska omställningen? Gå in på Klimatkollen.se och utforska klimatdata för Sverige i stort och för just din hemkommun.