Publicerad: 27 april, 2022

I genomsnitt tar koldioxidbudgeten för Sveriges kommuner slut i september 2027, med nuvarande utsläppstrend. Det visar en beräkning i det nya digitala verktyget Klimatkollen.se som Våra barns klimat presenterar. För första gången finns nu koldioxidbudgetar utifrån Parisavtalets 1,5 gradersmål för alla Sveriges 290 kommuner.

– Sveriges kommuner behöver politiker som tar klimatet på allvar, annars lämnar vi en gigantisk klimatskuld till våra barn. Det måste bli tydligt för oss medborgare vad som görs på lokal nivå för att nå Parisavtalet och accelerera klimatomställningen, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Klimatkollen.se visar de territoriella koldioxidutsläppen i landets kommuner jämfört med det utsläppsutrymme som finns kvar enligt en framräknad koldioxidbudget om Sverige ska leverera på FN:s 1,5-gradersmål. Med nuvarande utsläppstrend kommer de lokala koldioxidbudgetarna i genomsnitt att vara slut år 2027.

På nationell nivå – och baserat på preliminära utsläppssiffror från 2021 – kommer den beräknade koldioxidbudgeten att vara helt förbrukad 2025 (om 3,5 år) om utsläppen fortsätter som i dag.

På grund av eftersläpning i rapportering till Nationella emissionsdatabasen av kommunala koldioxidutsläpp, finns bara officiell utsläppsstatistik till och med till 2019 för landets kommuner. Uppgifter för 2020 väntas bli tillgängliga i juni 2022.

– Tiden för ursäkter är över. Nu måste varje lokalt beslut bidra till Parisavtalet och sätta barns rätt till liv, hälsa och utveckling i centrum, säger Frida Berry Eklund.

Sett till genomsnittlig utsläppsminskning de senaste fem åren är det 27 kommuner som är på väg att hålla sina koldioxidbudgetar i linje med Parisavtalet. För att de verkligen ska klara sina budgetar, behöver de dock ha minskat utsläppen i samma årliga takt från 2020 och framåt som snittet för de föregående fem åren. För vissa kommuner är den trenden dessutom starkt påverkad av specifika händelser enskilda år, exempelvis nedläggningar av större industriverksamheter.


För mer information, kontakta gärna:

Frida Berry Eklund, talesperson Våra barns klimat, 073-620 08 13, frida@varabarnsklimat.se

För mer detaljer om uträkningen av kommunens koldioxidbudget, kontakta gärna:

Wilhemina Douglas, pr-ansvarig, ClimateView, 070-446 11 76, wilhelmina@wilhelminadouglas.com


Om Klimatkollen.se

Klimatkollen.se är ett nytt digitalt verktyg som presenterar klimatfakta och utsläppsdata för Sverige som helhet och för alla Sveriges kommuner. Syftet med verktyget är att visualisera fakta på ett enkelt och tilltalande sätt, för att på det sättet bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt och åtgärder som minskar utsläppen i linje med Parisavtalet. Klimatkollen.se är utvecklad av Klimatbyrån och Våra barns klimat i samarbete med bland andra digitaliseringsföretaget Iteam, Världsnaturfonden WWF, Klimatklubben och klimatteknik-bolaget ClimateView.

Mer information om koldioxidbudgetar

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid vi maximalt kan släppa ut innan vi riskerar att öka medeltemperaturen så mycket att det bryter mot Parisavtalet. Det är ett sätt att visa vilka utsläppsminskningar som krävs om vi ska hålla den globala uppvärmningen under en viss temperatur, i Parisavtalets fall 1,5 grader. FN:s klimatpanel, IPCC, har tagit fram globala koldioxidbudgetar för vilken mängd koldioxidutsläpp som motsvarar en viss förväntad temperaturökning, med olika grader av sannolikhet. Klimatkollen.se visar hur en sådan budget kan fördelas för Sverige nationellt, samt för landets 290 kommuner.

Läs mer om om koldioxidbudgetar på Klimatkollen.se.
Här finns den detaljerade beräkningen för Sveriges nationella koldioxidbudget.