Publicerad: 23 mars, 2022

”Klimatpolitiska rådets nya rapport visar att politiken måste sluta smådutta, annars riskerar vi våra barns framtid. Det krävs rejäla tag och mer styrning om vi ska nå målen. Det förtjänar våra barn och unga, inte minst de som är oroliga inför framtiden och klimatkrisen.”

Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat

 

Klimatpolitiska rådets uppgift är att granska regeringens samlade politik och ge rekommendationer för hur arbetet bör förbättras. I rådets senaste rapport av framhålls att klimatomställningen har en viss styrfart nu, men att dagens politik inte räcker till för att uppnå de mål vi har.

På plussidan har en hel del av åtgärderna i den klimatpolitiska handlingsplanen genomförts och regeringens sätt att redovisa har förbättrats. Men, fortfarande halkar klimatet ner i prioriteringsordningen jämfört med andra samhällsmål.

Det Klimatpolitiska rådet ser stor potential i att öka regeringens och myndigheternas koordination och styrning för att klimatomställningen ska genomföras. Det handlar om övergripande samhällspolitik, inte en klimatpolitik som enbart ska genomföras av Miljödepartementet. Här krävs samordning mellan alla relevanta myndigheter och departement, inte minst Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet.

Rådet lyfter fram fyra stora och övergripande omställningar som bör accelereras. Inom dessa handlar det om tekniska förändringar, samt förändrade institutioner, affärsmodeller och beteenden. Sammantaget har de potential att minska utsläppen med 95 procent om de genomförs:

  1. Effektivare energi- och resursanvändning
  2. Fossilfri elektrifiering av samhället
  3. Biomassa från skogs- och jordbruk
  4. Upptag och lagring av koldioxid

En av rådets rekommendationer är att prioritera ett kunskapslyft för hela samhället, inte minst för att hjälpa människor skola om sig för mer hållbara jobb, för att kompetenshöja personer inom myndighetsvärlden, samt stötta fortbildning och bred folkbildning.

Det stärker det perspektiv som vi i Våra barns klimat framhåller: vi behöver ett klimatlyft för skolan! Här befinner sig två miljoner av våra barn och unga – vår framtid – och de har rätt till kunskap, stöd och att bli rustade inför framtiden.

Håller du med? Skriv under för att politiken ska prioritera ett klimatlyft för skolan!