Publicerad: 14 juni, 2022

Påverkansorganisationen Våra barns klimat har i samarbete med Klimatpsykologerna tagit fram konceptet Klimatlyft skolan – ett arbete som tar avstamp i Lärande för hållbar utveckling (LHU) och fokuserar specifikt på klimat och den ekologiska dimensionen av hållbarhetsarbetet. Klimatlyft skolan utgår från att skolan spelar en viktig roll i klimatomställningen och att alla elever har rätt till en skola som tar lärande, mående och handling för klimatet på allvar. Lunds kommun testar just nu Klimatlyft skolan genom ett pilotprojekt i årskurs 4–6 på Fäladsskolan.

– Det är hjärtskärande att hälften av alla barn och unga i Sverige oroar sig för klimatet och för hur framtiden kommer att se ut. Vi i Våra barns klimat vet att skolan spelar en nyckelroll i klimatomställningen – inte minst för att möta ungas oro för klimatet. Därför vill vi se ett klimatlyft för alla Sveriges lärare, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Enligt en Novusundersökning av Våra barns klimat är drygt fem av tio, 54 procent, oroliga för framtidens klimat och miljö. Nära hälften, 46 procent, känner hopplöshet när det gäller huruvida vi kommer att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt.

Samtidigt visar Våra barns klimats årliga undersökning, Lärarbarometern att många lärare är rädda att göra eleverna oroliga och upplever brist på konkreta verktyg för att hantera elevernas känslor i klassrummet.

– Vikten av att vuxna behöver hjälpa unga att hantera klimatrelaterade känslor har seglat upp på agendan de senaste åren i och med att fler unga känner klimatoro. Här är det tydligt att skolan behöver höja sin kompetens och ta fram konkreta strategier, säger Kata Nylén, Klimatpsykologerna.

Genom pilotprojektet på Fäladsskolan i Lund – som går under namnet Klimatsmart skola – ska såväl lärare som elever få stöd att hantera kunskapen om klimatförändringarna. Målet är att eleverna utvecklar sin förståelse för de hur de själva kan påverka samhället, vilket i sin tur väntas bidra till ett bättre mående men också ett större engagemang för miljö- och klimatfrågor.

Vill du veta mer om projektet eller genomföra ett Klimatlyft på din skola? Läs mer om Klimatlyft skolan, eller kontakta oss på hej@varabarnsklimat.se.