Publicerad: 13 juni, 2022

Under klimatkonferensen Stockholm +50 träffade FN-toppchefen Alok Sharma företrädare för ideella organisationer som engagerar föräldrar för klimatet. Talespersonen Frida Berry Eklund från svenska påverksansorganisationen Våra barns klimat ledde mötet och planen är gruppen ska träffa Sharma igen, före klimattoppmötet i Egypten i november. Mammornas krav: stoppa nya fossilprojekt och sätt barnen i centrum vid klimatförhandlingarna.

– Klimatkrisen är kännbar över hela världen och de som drabbas hårdast är barn. Det är hög tid att barnens röst, hälsa och rättigheter får en tydligare plats på klimattoppmötenas agendor, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

I samband med klimatkonferensen Stockholm +50 träffade fem mammor presidenten för klimattoppmötet i Glasgow, COP26, Alok Sharma. Mammorna kommer från Indien, Polen, Colombia, Storbritannien och Sverige och representerar de internationella systerorganisationerna, Our Kids’ Climate och Parents for Future Global – vars medlemmar på olika sätt arbetar för barns rättigheter i klimatkrisen. Mötet leddes av Frida Berry Eklund, talesperson för påverkansorganisationen Våra barns klimat.

– I Delhi, där jag kommer ifrån, andas mina tvillingdöttrar giftig luft som skadar deras lungor och hjärnor varje dag. De senaste månadernas extremhetta är en trailer för den framtid våra barn kommer att växa upp i. Barnens liv, hälsa och framtid måste vara politikens yttersta mål, säger Bhavreen Khandhari från den Indiska klimatorganisationen Warrior Mums.

Mammorna och Alok Sharma, själv tvåbarnspappa, var överens om att barns rätt till liv och hälsa måste prioriteras i beslutsfattande processer. Vid mötet bad Sharma mammorna att ta fram ett förslag för hur de internationella klimatförhandlingarna bättre kan belysa barns rättigheter. Under mötet bestämdes också att de skulle ses igen och diskutera förslaget.