Publicerad: 15 juni, 2020

I dag kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Om planerna blir verklighet kommer Preem att öka sina utsläpp av koldioxid med en miljon ton om året. Skälet är att Preems utsläpp regleras av EU-lagstiftning, därför är det svårt för regeringen att stoppa stora utsläpp av koldioxid, även om de sker inom Sveriges gränser.

Men bara för att det inte finns några lagliga hinder att släppa ut mer koldioxid betyder det inte att det är det moraliskt rätta att göra. Våra barn har rätt till en trygg framtid utan en skenande klimatkris!

Om våra lagar tillåter sådana enorma ökade utsläpp är det uppenbart att lagen behöver förändras. Vi är i ett skede där varje ton koldioxid som släpps ut i atmosfären räknas, oavsett var i världen dessa utsläpp sker.

Det är nu upp till regeringen att fatta beslut. Om man säger ja till Preemraff går det helt emot Sveriges övriga klimatambitioner, Parisavtalet och Barnkonventionen.

Stefan Löfven, Isabella Lövin och alla i regeringen! Det ni behöver göra nu är att åtminstone följa er egen klimathandlingsplan. I planen säger ni att all politik nu ska vara klimatpolitik. Fokus ska vara på att komma ner till noll utsläpp till år 2045 i enlighet med Sveriges klimatmål – något som kommer kräva stora och snabba kliv i klimatomställningen. Då kan ni inte samtidigt godkänna kliv i motsatt riktning, projekt som ökar Sveriges utsläpp med miljontals ton. Istället måste vi snabbt skala upp det förnybara, och få bort det fossila.

Vi vill också att regeringen funderar på vilka signaler ni sänder till Sveriges barn och unga. 7 av 10 unga är oroliga för klimatet (Naturskyddsföreningen/Novus, 2019). 43 procent av alla unga har klimatångest (Ungdomsbarometern, 2019). BRIS har i år för första gången med Klimatkrisen som ett eget kapitel i sin årsrapport på grund av den stora ökningen av samtal från barn om klimatet. Ungas klimatoro beskrivs i rapporten som panikartad och ständigt närvarande. Kan ni se våra barn och unga i ögonen och berätta att ni i det här läget väljer att öka Sveriges utsläpp?

Dessutom är vi i Föräldravrålet nyfikna på hur Preem tänker finansiera utbyggnaden av Preemraff som beräknas kosta 15 miljarder kronor. Vilka investerare och beslutsfattare på banker vill räcka upp handen för att fortsätta finansiera klimatkrisen? Inga som har barn och barnbarn hoppas vi?

Foto: Maskot Bildbyrå