Publicerad: 20 februari, 2024

Knappt två av fem, 38 procent, av Sveriges barn och unga i åldrarna 12-18 år, känner sig hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. Det visar undersökningen Barn och unga om klimatet 2023.

Andelen som känner hopp om klimatet har minskat stadigt sedan undersökningen gjordes första gången år 2020, då var motsvarande siffra 51 procent. Även andelen som svarar att de känner att de kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid har minskat. År 2020 var det 65 procent som kände att de kan vara med och påverka. Motsvarande siffra i senaste undersökningen var 48 procent.

Knappt hälften, 46 procent, tycker att det är politiker som har det största ansvaret för att minska klimatförändringarna och miljöproblemen i Sverige. Barn och unga rankar miljö/klimat som den tredje viktigaste politiska frågan, näst efter lag och ordning samt skola och utbildning.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts för fjärde året i rad av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Våra barns klimat och finansieras i samarbete med Söderberg & Partners. Den bygger på 1 002 intervjuer bland barn i åldern 12-18 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan den 23 november och den 4 december 2023.